Turkmenistan | Institute for War and Peace Reporting

Turkmenistan

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
27 Apr 06
Türkmenistanyň kyn ykdysady ýagdaýlaryna garamazdan, ýurdyň ilaty dörän şertlere uýunlaşyp täze girdeji çeşmelerini tapmana dyrjaşýar.
11 Apr 06
Türkmenistan köp milletli yurt. Käbir maglumatlara görä, bu ýerde ýarym milliona golaý özbek ýaşaýar. Bu etnik toparlaryň iň ulusy bolup tutuş ilatyň 9%-tini düzýär. Türkmenistanyň serhede ýakyn demirgazygyk hem demirgazyk-gündogar welaýatlarynda özbekler

Pages