Croatia | Institute for War and Peace Reporting

Croatia

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.

Global Voices

Courtside
26 Sep 08
Ali je sudijama rekao da su i dodatne snage korišćene za istragu svih navodnih zločina na tom području.
26 Sep 08
No consensus among experts on whether court should look into alleged secret agreement to save him from prosecution.
19 Sep 08
Posmatrači se pitaju zbog čega još uvek nije podneta izmenjena optužnica.
Courtside
5 Sep 08
Svedok smatra da su hrvatska vojska i policija pokušavale da „očiste“ područje oko Knina od Srba.
Courtside
4 Sep 08
Hrvatski zvaničnik je sudijama rekao da izbegli Bošnjaci nisu bili proterani, već da su sami odlučili da odu na bezbedna područja.
Courtside
28 Jul 08
Iz svedokovog iskaza proizlazi da je egzodus iz Krajine bio prouzrokovan bombardovanjem, a ne naložen od strane srpskih vlasti.
Courtside
11 Jul 08
Branioci okrivljenih hrvatskih generala osporavaju vrednost svedokovog iskaza, tvrdeći kako ništa nije bio u prilici da vidi iz prve ruke.
30 Jun 08
Bivši pukovnik jugoslovenske vojske insistira na tome da su se njegovi ljudi ponašali korektno i da su gađali samo legitimne slovenačke vojne mete.
Editorial Comment
27 Jun 08
Piše: Goran Jungvirth
Briefly Noted
20 Jun 08
Tužioci Tribunala traže od sudija da narede Zagrebu da u procesu protiv Gotovine preda vojnu dokumentaciju.

Pages