Armenia | Institute for War and Peace Reporting

Armenia

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
9 Nov 05
Ekspertët kanë frikë se ish presidenti mund tu shpëtojë akuzave për genocid për shkak se ato duhet të provohen me prova të shumta përtej cdo dyshimi.