افغانستان | Institute for War and Peace Reporting

افغانستان

Journalists trained by IWPR produce news, analysis, and comment pieces on the issues that affect their countries and communities.
22 Feb 05
IWPR procjenjuje koji ce se od aktualnih svjetskih sukoba prvi naci u sredistu paznje tek osnovanog medjunarodnog suda
21 Feb 05
Napadi na novinare mogu ugroziti izglede Rumunije da se pridruzi Evropskoj uniji.
24 Sep 02
U toku je istraga protiv elitne antiteroristicke jedinice u okviru kampanje protiv organizovanog kriminala.
18 Jan 02
Odluka da se Amerikancima izruce Arapi osumnjiceni za terorizam ukazuje na nemoc bosanskih vlasti.
16 Nov 01
Oni koji se trude da medjunarodnu krizu predstave kao konflikt izmedju Zapada i islama treba da nauce lekciju iz Bosne.
23 May 00
Albanskim dilerima i trgovcima droge na Kosovu u posleratnom periodu posao cveta.

Pages