رسانه های افغانستان خواستار دسترسی بهتر به اطلاعات اند

خبرنگاران شکایت کردند که مسؤلین به گونۀ مداوم مانع کار آنها می شوند.

رسانه های افغانستان خواستار دسترسی بهتر به اطلاعات اند

خبرنگاران شکایت کردند که مسؤلین به گونۀ مداوم مانع کار آنها می شوند.

IWPR debate in Ghor province, November 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Ghor province, November 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Kabul province, November 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Kabul province, November 2015. (Photo: IWPR)

 

طبق گفته های سخنرانان در مناظره های ماه جاری آی دبلیو پی آر، همواره مسؤلین افغان در مخالفت مستقیم با قوانین ملی از اراییه معلومات به رسانه ها ابا می ورزند.

با وجودیکه درسال 2014  قانون دسترسی به اطلاعات وعدۀ شفافیت بی سابقۀ را در نهاد های دولتی داده است، اما از اشتراک کنندگان در ولایت های غور، فاریاب، بدخشان و کابل استماع شد که این قانون تطبیق و عملی نشده است.

نبی ساقی، مدیر مسؤل ماهنامۀ 21 در ولایت غور هشدار داد که شریک نکردن اطلاعات توسط مقامات تهدید مستقیم به دیموکراسی است.

اوگفت:" در قدم نخست اگر خبرنگاران دسترسی به معلومات نداشته باشند مردم در تاریکی خواهند ماند، در قدم دوم حکومت حق کتمان معلومات را ندارد در قدم سوم ایجاد موانع سر راه خبرنگاران باعث ایجاد شگاف میان مردم و دولت می شود."

عبدالستار سنجر، خبرنگار آزاد گفت که حکومت همواره از همکاری با رسانه ها سر باز زده اند.

اوگفت:" دولت کدام مواردی را که به نفع آن نباشد وخبرنگار بخواهد آن را نعکاس دهد اطلاعات به دسترس شان قرار نمی گیرد وبرخورد های زشت هم با خبرنگارصورت میگیرد ."

فضل حق فایق، فعال جامعۀ مدنی گفت که حکومت در مورد اهمیت و مفیدیت رسانه ها نمی داند، هر چند  خبرهای مثبت در مورد  تلفات در جنگ باشد.

اوگفت:" مسؤلین حکومتی در مورد اهمیت خبرها و گزارش ها ویا اینکه گزارش دادن چقدر به نفع آنها است چیزی نمی دانند، تمامی قربانی را نیروهای امنیتی می دهند ومردم در دیگر نقاط کشور از چیزیکه به آنها رخ می دهد باید خبر باشند."

اتهامات وارده مبنی بر سکوت عمدی توسط فخرالدین آریا پور، رییس اطلاعات و کلتور ولایت غور رد شد.

آریا پور خودش را به عنوان منبع حمایت از رسانه ها خواند و اضافه کرد،" من هیچ قضیۀ نوشتاری ویا شفاهی که شکایت از همکاری نکردن مسؤلین بوده باشد دریافت نکرده ام."

در یک مناظره در ولایت فاریاب سخنرانان چالش های را که خبرنگاران از برخورد مسؤلین و شورشیان با آن مواجه اند را تشریح کردند.

محمد حسن سرداش، رییس انجمن خبرنگاران محلی گفت که با خطر شکنجه توسط مسؤلین حکومتی و تهدید مرگ توسط گروهای مسلح مواجه اند.

اوگفت:" اگر گزارش منتقدانۀ از شورشیان را نشر کنیم همواره مورد تهدید شورشیان قرار می گیریم، طبق هدایت شورای امنیت ملی دولت افغانستان اخیراً یک رشته از مکتوب های را منتشر کرده است که در آن آمده است که هیچ خبرنگاری نمی تواند در جریان عملیات اشتراک کند و از نیروهای نظامی که در خط مقدم نبرد هستند اطلاعات جمع آوری کنند."

سرداش در ادامه گفت:" زمانیکه ما نتوانیم از مسؤلین محلی اطلاعات جمع آوری کنیم ما نمی توانیم به مردم اطلاع رسانی کنیم، مسؤلین نمی خواهند با ما همکاری کنند که در نتیجه گزارش های ما یک جانبه خواهد بود، بعداً همین مسؤلین حکومتی با ما مواجه می شوند."

احمد جاوید کیوان، فعال جامعۀ مدنی تلاش های رسانه ها  در افشاء کردن فساد تقدیر کرد، اما هشدار داد که آنها بیشتر از این پیش نخواهند رفت.

اوگفت:" کسانی که در خیانت، خونریزی، چپاول و فساد در ولایت دست دارند تا حال افشاء نشده اند و هنوز بالای همین اشخاصی که دقیقاً به کشور خیانت کرده اند اعتماد صورت می گیرد."

سید حفیظ الله فطرت، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب تأکید کرد که دسترسی به اطلاعات از بخشی از حقوق بشر است.

اوگفت:" انسانها حق دارند که در مورد افکار، باورها و نظریات شان آزادانه صحبت کنند و از حقوق بشری شان دفاع کنند."

حق داد شریفی، رییس مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بدخشان تمامی مشکلاتی را که  خبرنگاران در این ولایت با آن روبرو اند را برملا کرد.

شریفی گفت:" بیشتر شکایت های را که خبرنگاران درج می کنند ناشی از این است که مسؤلین اعم از ملکی، نظامی، حکومتی و غیر حکومتی به رسانه ها پاسخگو نیستند زیرا به آنان به این باورند که تنها  به حکومت پاسخگو هستندد."

صادق لعل زاد، خبرنگار آزاد گفت که مسؤلین  در مورد مسؤلیت های قانونی شان چیزی نمی دانند.

اوگفت:" بیشتر از مسؤلین عالی رتبه و پایین رتبۀ حکومتی در مورد قوانین به خصوص قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه ها آگاهی ندارند." او اضافه کرد که بعضی از آنها فقط می خواهند که از حقایق نا راحت کننده سرباز زنند."

اتهامات وارده توسط عبدالصمد شیرزاد نمایندۀ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان رد شد.

اوگفت:" هیچ موانع سر راه خبرنگاران در این ولایت گذاشته نشده است، اگر مشکلی ایجاد می شود ما آنرا در همکاری با انجمن خبرنگاران ولایت بدخشان و مسؤلین مرتبط با آن حل و فصل می کنیم."

ساحل پیکار، معاون انجمن جوانان افغانستان خاطر نشان کرد که نشرات رسانه ها نیز در برخی موارد مشکلات دارند .

پیکار گفت:" شبکه های تلویزیونی با نشر سریال های مزخرف عقیدۀ مردم را خراب می کنند، این کار باعث شده است که مردم احساس بد نسبت به رسانه ها داشته باشند که باعث عقب زدن خبرنگاران شده است."

نیک محمد، افسر پولیس در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل گفت که بعضی اوقات خبرنگاران فراتر از صلاحیت شان اقدام می کنند.

اوگفت:" بعضی از چالش ها این است زمانیکه در یک محل حادثه رخ می دهد و پولیس می خواهد که ساحه را مسدود کنند و امنیت را تأمین کند، اما خبرنگاران می کوشند که به ساحۀ مسدود شده داخل شوند و گزارش جمع کنند، اگر پولیس و خبرنگاران با همدیگر به گونۀ حرفۀ یی رفتار کنند با هیچ چالش بر نخواهیم خورد."

Afghanistan
Media
Support our journalists