افغانها در مورد نگرانی های برجستۀ سیاسی مناظره کردند

مناظره های که در ماه جولای برگزار شد چالش های سیاسی و ناراحتی ناشی از تأخیردرانتخابات را تحت پوشش قرار داد.

افغانها در مورد نگرانی های برجستۀ سیاسی مناظره کردند

مناظره های که در ماه جولای برگزار شد چالش های سیاسی و ناراحتی ناشی از تأخیردرانتخابات را تحت پوشش قرار داد.

اشتراک کنندگان دریک رشته از مناظره های آی دبلیو پی آر گفتند که آنها از طریق این مناظره ها در رابطه به امور جاری معلومات بیشتر حاصل می کنند در مقایسه به آنچه که در رسانه های افغانستان نشر می شود.

درمناظره های که ماه گذشته در ولایت های ننگرهار، زابل، خوست و هرات برگزار شده بود، تأخیر طولانی درانتخابات پارلمانی را مورد بحث قرار دادند. انتخابات پارلمانی  باید ۳۰ تا ۶۰ روز بعد از ختم میعاد دوره پنج سالۀ مجلس کنونی که در ۲۲ ماه جون به پایان رسید، برگزار می شد.

رییس جمهوری محمد اشرف غنی، با صدور فرمانی دورۀ کار پارلمان فعلی را تا راه اندازی انتخابات جدید تمدید کرد.( برای جزییات بیشتر به گزارش افغانها برای اصلاحات انتخاباتی بی قرار شده اند، مراجعه کنید.)

 اصرارالله قاری زاده یکتن از اشتراک کنندگان گفت:" هیچ رسانۀ آنقدر معلومات ارزنده در مورد انتخابات را ارایه نمی کند که در مناظره ها ارایه می شود، این مناظره ها برای جوانان زمینه را مساعد ساخته است که اهمیت انتخابات را درک کنند و حالا بیشتر آنان آماده شده اند که به نامزد های شایسته رأی دهند."

زاهد الماس یکتن دیگر از اشتراک کنندگان اضافه کرد،" مردم نمیدانند که حکومت و دولت اکثراً آنقدر ضعیف هستند که توانایی عملکرد را ندارند، اما این مناظره ها مردم را در مورد چالش ها و ضعف های حکومت آگاه می سازد."

در مناظره های ولایت های کنر، غور، کندهار و پکتیا موضوعات که توسط قانون در مورد محو خشونت علیه زنان مطرح شده است، بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

با وجودیکه این قانون در سال ۲۰۰۹ توسط فرمان رییس جمهوری تصویب شد، اما درماه می ۲۰۱۳ توسط پارلمان رد شد واز عمل باز ماند. وکلای محافظه کار ادعا می کنند که این قانون مخالف قوانین شرعیت اسلامی است.

سلما سعادت یکتن از اشتراک کنندگان گفت:" این مناظره های خیلی پسندیده و با ارزش است، این مناظره ها باعث بلند رفتن سطح آگاهی خواهران ما می شود و می تواند که تغییرات مثبت را در جامعه رونما کند."

روحینا مشوا ڼۍ ، عضو شوراء ولایتی کنر، استدلال کرد که این امر لازم است تا قانون اجرا شود.

اوگفت:" اگر قانون به اجراء گذاشته شود از عنعنات مضر همچون ازدواج های اجباری جلوگیری خواهد کرد و سطح سواد بلند خواهد رفت."

نایب خان صافی، آگاه مسایل سیاسی اضافه کرد،" یک سلسله چالش ها در قانون محو خشونت علیه زنان وجود دارد، اما تاحال ممکن این بهتر می بود که به اصلاح قوانین پرداخته می شد."

درعین حال سراج الحق، کارمند ریاست امور زنان ولایت کنر گفت:" اگر مردم ما مطابق آموزه های اسلامی عمل کنند هیچ نوع خشونت در مقابل زنان صورت نخواهد گرفت بخاطریکه هیچ قانون و آیین دیگری به اندازه دین اسلام از حقوق زنان دفاع نکرده است.

درجای دیگری، در۶ ماه جولای میز گرد در مورد کار دواطلبانه به گونۀ زنده در رادیوی ملی ولایت زابل راه اندازی شده بود. شنوندگان فرصت یافتند که از طریق تماس تیلفونی سؤالات شان را از اشتراک کنندگان به شمول عبدالمقیم حلیمی، معاون انجمن جامعۀ مدنی سور غر، مطرح کنند.

حلیمی گفت که فعالیت های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر از زندگی افغانها است، اما دهه های جنگ به این عرف صدمه وارد کرده است.

اوگفت:" برای مردم این پیام داده  شد که به همدیگر برسند و  آستین شان را به خاطر کشور شان  بر زنند و برای کشور خود کار کنند و منتظر خارج ها نباشند  "

درمناظرۀ بین الولایتی که از طریق اسکایپ میان جوانان ولایت های کنر و کاپیسا برگزار شده بود موضوع کارهای داوطلبانه مورد بحث قرار گرفت.

حشمت ژمن، عضو انجمن جنبش اندیشۀ ولایت کنر گفت که فعالیت های اجتماعی توسط ادامه جنگ تضعیف شده است.

اوگفت:" کشور ما توسط جنگ های و حوادث  متضرر شده است، ضعف اقتصادی و بلند رفتن نیاز های مردم باعث تضعیف روحیۀ کارهای دوطلبانه در بین ما شده است." وی اضافه کرد که با این حال هم این فرهنگ دربسیاری نقاط ولایت کنر حفظ شده است.

یکتن از اشتراک کنندگان گفت:" ما از حکومت و مؤسسات غیرحکومتی می خواهیم که از راه های که آی دبلیو پی آر استفاده کرده است با مردم کار کنند، آنها مردم را گرد هم جمع کنند و با این کار می توانند که گام های عملی بسوی آگاه سازی مردم بردارند." 

Support our journalists