Odbrana tvrdi da svedok nije kvalifikovan da govori o Mladićevoj ulozi

Prethodno je Rejno Teunens u više navrata svedočio na poziv haškog tužilaštva.

Odbrana tvrdi da svedok nije kvalifikovan da govori o Mladićevoj ulozi

Prethodno je Rejno Teunens u više navrata svedočio na poziv haškog tužilaštva.

Reynaud Theunens, prosecution witness in the Mladic case. (Photo: ICTY)
Reynaud Theunens, prosecution witness in the Mladic case. (Photo: ICTY)
Friday, 13 December, 2013

Advokati bivšeg komandanta vojske bosansko-hercegovačkih Srba, Ratka Mladića, izneli su ove sedmice tvrdnju da vojni analitičar koji je svedočio na poziv tužilaštva nije dovoljno kvalifikovan za davanje sudskog iskaza.

Reč je o svedoku Rejnou Teunensu (Reynaud Theunens), koji je tužiocima prošle sedmice rekao kako je Mladić imao "efektivnu kontrolu" nad svojim trupama, te kako je "iz prve ruke" bio upoznat sa situacijom na terenu. (O tome vidi tekst "Mladić imao ’efektivnu kontrolu’ nad trupama".)

Teunens je iz Belgije, a prethodno je za potrebe tužilaštva sačinio niz ekspertskih izveštaja koji su se ticali vojnih pitanja.

Na početku ovosedmičnog unakrsnog ispitivanja, Mladićev advokat Den Ivetić (Dan Ivetić) je rekao kako Teunens "nije dovoljno iskusan stručnjak da bi mogao da oceni Mladićevu ulogu kao komandanta Glavnog štaba" vojske bosansko-hercegovačkih Srba (Vojska Republike Srpske, VRS).

Teunens je svojevremeno službovao u belgisjkim oružanim snagama, a Ivetić je ukazao na svedokov "relativno nizak vojni čin komandira voda", koji je podrazumevao to da je on "pod zapovedništvom imao 80 ili manje ljudi, umesto čitave vojske".

Svedok je na to odgovorio kako je "dovoljno obrazovan i dovoljno iskusan" da bi mogao da ponudi vlastitu procenu situacije, ali da je sudsko veće nadležno da donese konačnu odluku o tome da li je on dovoljno stručan da bude ekspertski svedok.

Ivetić je želeo da sazna da li je Teunens sudelovao u sastavljanju optužnice protiv Mladića. Svedok je odgovorio da je održao niz sastanaka sa tužilaštvom, kao i da ih je savetovao "u pogledu odabira vojne terminologije koja će biti upotrebljena" u dotičnom dokumentu.

U Teunensovom izveštaju se kaže kako postoje vojni sudovi koji "mogu i treba da budu korišćeni za procesuiranje" zločina i ostalih prekršaja koje su počinili pripadnici VRS-a.

A kada je Ivetić upitao jesu li ti sudovi bili pod Mladićevom kontrolom, svedok je odgovorio da su – sudeći po dokumentima koje je analizirao – oni bili pod "komandom i kontrolom vrhovnog komandanta VRS-a, predsednika Radovana Karadžića".

I Karadžiću se trenutno sudi pred Tribunalom.

Dakle, svedok je rekao kako okrivljeni – premda u Mladićevoj nadležnosti nije bilo da predlaže i imenuje vojne sudije i tužioce – jeste bio odgovoran za "sve vojne i paravojne jedinice koje su se borile u zoni njegove odgovornosti".

Osim toga, odbrana tvrdi kako Mladić nije mogao učiniti ništa da zaustavi nasilje koje je tokom 1992. vršila paravojna jedinica Željka Ražnatovića, poznatijeg kao Arkan, ali da jeste učinio "sve što je mogao: zatražio je od predsednika Karadžića i policije bosansko-hercegovačkih Srba da urade nešto u vezi sa tim problemom".

Teunens se sa time nije saglasio, rekavši kako to definitivno nije bilo "sve što je on mogao da uradi".

"Budući da nije preduzeo odgovarajuće mere [kada su u pitanju] ti zločini, Mladić je lično sudelovao u njima", nastavio je Teunens.

Negirajući tu tvrdnju, branilac je predočio naredbu iz jula 1992. godine, u kojoj je Mladić "strogo zahtevao da svaki pripadnik paravojnih formacija koji počini zločine bude razoružan, uhapšen i da mu se sudi za ono što je učinio".

Teunens je odgovorio kako ne želi da osporava autentičnost tog dokumenta, ali da sledeći korak – "izvršenje naređenja" – gotovo nikada ne bi usledio. Stoga se ta naredba faktički ispostavila kao "mrtvo slovo na papiru", što je bilo tipično za Mladićeve "samo teorijski dobre namere".

Ivetić je ukazao i na to da su postojali "ozbiljni kadrovski problemi u VRS-u".

Teunens je rekao kako je – premda verovatno jeste bilo izvesnih problema sa brojem raspoloživih kvalifikovanih oficira – "njih bilo dovoljno da bi se uspostavile vojna komanda i kontrolna struktura koje adekvatno funkcionišu".

Osim toga, odbrana tvrdi da je Karadžić, kao vrhovni komandant, pokušavao da preuzme direktnu kontrolu nad jedinicama VRS-a, te da je na taj način "zaobilazio g. Mladića i podrivao njegov autoritet kao neposrednog vojnog komandanta".

Svedok je rekao kako bi – uprkos tome što je sukob između njih dvojice povremeno bivao očigledan – svako ko bi rekao da postoji dokaz o tome da je Karadžić zaista potkopavao Mladićev autoritet otišao "predaleko".

"Ne sećam se da sam ikada video ikakav dokument u kojem se general Mladić žali da je ometan ili faktički sprečen da vodi VRS na odgovarajući i efikasan način", kazao je Teunens. "Iako jeste sumnjao da postoje tačke u kojima je njegov autoritet možda potkopan . . . nije bilo dokaza da su te sumnje opravdane [ili da] će dovesti do bilo kakvih sankcija."

Teunens je bio poslednji svedok u okviru dokaznog postupka optužbe. Odbrana sa iznošenjem svojih dokaza neće početi pre proleća sledeće godine.

Velma Šarić izveštava za IWPR iz Sarajeva.


 

Frontline Updates
Support local journalists