Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Karadžić "nije kontrolisao" vojsku

Bivši savetnik insistira na tome da predsedniku bosansko-hercegovačkih Srba nikada nije bilo dozvoljeno da se meša u vojne operacije.
By Velma Šarić
  • Bogdan Subotić, svedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću. (Foto: ICTY)
    Bogdan Subotić, svedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću. (Foto: ICTY)

Svedok odbrane na haškom suđenju bivšem lideru bosansko-hercegovačkih Srba, Radovanu Karadžiću, izjavio je ove sedmice kako okrivljeni za vreme rata – koji je trajao od 1992. do 1995. godine – nije imao nikakvu moć nad oružanim snagama bosansko-hercegovačkih Srba.

Bogdan Subotić je sudijama rekao da je do 1993. bio ministar odbrane Republike Srpske (RS), te da je tada odlučio da postane Karadžićev savetnik.

"Tu sam ostao sve dok je Karadžić bio predsednik", rekao je on sudu.

Karadžiću se sudi zbog toga što je tokom rata "planirao, podsticao, naređivao i/ili pomagao i podsticao progone po političkoj i verskoj osnovi protiv bosansko-hercegovačkih Muslimana i Hrvata".

U vreme dok je bio ministar odbrane RS-a, a i kao Karadžićev savetnik, Subotić je – kako je kazao – često bio u prilici da poredi Karadžića i vojnog komandanta bosanskih Srba, Ratka Mladića, kome se takođe sudi u Hagu.

Svedok je rekao da je zaključio kako je Karadžić – koji je, kao predsednik, bio i zvanični vrhovni komandant vojske – daleko "razumnija, religioznija i humanija" osoba od Mladića.

"Mladić je bio opsednut sobom, veoma tvrdoglav, ali istinski posvećen cilju", kazao je Subotić, koji je generala opisao kao "pravog vojnika".

"Mladić nikada ne bi dopustio Karadžiću da se meša u bilo kakve vojne operacije, uprkos tome što je [Karadžić] bio vrhovni komandant VRS-a [Vojska Republike Srpske, tj. bosansko-hercegovačkih Srba]", nastavio je on, tvrdeći da Karadžić "nije imao ni faktičku, niti bilo koju drugu kontrolu nad VRS-om ili drugim oružanim snagama".

On je insistirao na tome da Karadžić nikada ne bi mogao izdati bilo kakav dokument u kojem se naređuje vršenje zločina za koje ga se tereti.

"To je potpuno nemoguće", dodao je on.

Tužilac Alan Tiger (Alain Tieger) podsetio je svedoka na iskaz koji je dao na suđenju Momčilu Krajišniku – bivšem predsedniku skupštine RS-a, koga je Haški tribunal 2009. osudio za zločine protiv čovečnosti i kaznio sa 20 godina zatvora.

"U tom svedočenju, Vi ste rekli da je Mladić mogao da osvoji Sarajevo, ali da ga je u tome sprečio Karadžić", kazao je Tiger. Upravo je to, prema navodima tužilaštva, dokaz da je Karadžić imao uticaj na VRS.

Svedok je potvrdio da to jeste bila njegova ocena na suđenju Krajišniku. Dodao je da je to što Sarajevo nije osvojeno bila "verovatno pogrešna stvar sa vojnog stanovišta, ali da pokazuje da je Karadžić bio zaista human lider".

"Mladić je bio vojnik, a vojnici žele vojničku pobedu. Ali Karadžić i njegovo političko rukovodstvo [bosansko-hercegovačkih Srba] je želelo da rat bude okončan pregovorima", objasnio je on. "Kao što vidite, bilo je krupnih razlika između njih."

U svom ovosedmičnom iskazu, svedok je govorio i o Srebrenici, gde je preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka bilo ubijeno u julu 1995. godine, nakon što su tu enklavu zauzele snage bosansko-hercegovačkih Srba. Zbog tog masakra, Karadžić se u jednoj tački optužnice tereti za genocid.

Subotić je rekao da rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Srba jeste naredilo da ta enklava bude zauzeta, ali "bez zločina".

A kada je Tiger od njega zatražio da navede na koje je zločine mislio, svedok je rekao da "možda jeste bilo nekih pokolja ili zločina u Srebrenici", ali da on ne zna ko ih je izveo, niti zašto.

Po Subotiću, jedina stvar koja je izvesna jeste to da "Karadžić nije znao ništa o tim zločinima".

Svedok je sudu rekao da je broj žrtava u Srebrenici veoma preuveličan. "Ne mogu to da dokažem, ali osećam da je tako", rekao je on.

Upitan za "Direktivu 7" – naredbu kojom je Karadžić 1995. od VRS-a zahtevao stvaranje "nepodnošljive situacije potpune nesigurnosti i beznađa kada su u pitanju dalji opstanak ili život" Bošnjaka iz Srebrenice ili Žepe – svedok je rekao da "Karadžić verovatno nije pažljivo pročitao tekst pre no što ga je potpisao".

On tvrdi da je tu naredbu napisao Generalštab VRS-a, te da je "sasvim moguće da je [Karadžić] nije čak ni pročitao. Da ju je pročitao, on nikada ne bi potpisao nešto takvo".

"Postoji mogućnost da je ta rečenica naknadno ubačena u naredbu", kazao je on, dodajući da su takvu izmenu mogli načiniti “Mladić i njegovi oficiri".

Suđenje se nastavlja naredne sedmice.

Velma Šarić izveštava za IWPR iz Sarajeva.