رسیدگی به فقر باعث جلوگیری از شورش می شود

حکومت نیاز دارد با عوامل که باعث تشویق افراد جوان به خشونت می شود مقابله کند.

رسیدگی به فقر باعث جلوگیری از شورش می شود

حکومت نیاز دارد با عوامل که باعث تشویق افراد جوان به خشونت می شود مقابله کند.

IWPR debate in Khost province, November 2015. (Photo: IWPR)
IWPR debate in Khost province, November 2015. (Photo: IWPR)

طبق گفته های سخنرانان در مناظره های آی دبلیو پی آر که ماه جاری راه اندازی شده بود، حکومت افغانستان نیاز دارد که با موضوعات اساسی همچون فقر، بیکاری از طریق تلاش های رسمی در حال توسعه و پیهم به خاطر تامین صلح مبارزه کند.

سخنرانان در جریان مناظرۀ که در ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست بر ګزار شده بود گفتند که نیاز به زمینه های کار بیشتر است تا آینکه افراد جوان جاگزین برای خشونت داشته باشند.

نقیب الله سیال، رییس مؤسسۀ غیر حکومتی بنام قلم گفت که حکومت اگر مراقب آیندۀ افغانستان است نیاز دارد که برای توسعۀ افغانستان سرمایه گذاری کند. او برجسته کرد که بیکاری نیرو بخش افراط گرایی است.

حیات الله رییس استخبارات پذیرفت و خاطرنشان کرد که بیشتر از شورشیان در منطقه افراد محلی هستند نسبت به خارجی ها.

اوگفت:" این ها افراد بیکار هستند که گزینۀ دیگر جز پیوستن با شورشیان را ندارند."

سیف الله، تحلیلگر مسایل سیاسی گفت که حکومت باید بیشتر بر پروژه های انکشافی تأکید کند و همچنان به مردم اطمینان دهد که مسؤلین واجد شرایط به درستی به موقف های پر مسؤلیت انتخاب شده اند و قانون را بالای همه شهروندان به گونۀ مساویانه تطبیق می کنند.

در مناظره های مختلف نظریات عمیق مبنی بر اینکه کدام نقش ها را جامعۀ بین المللی باید بازی کند مطرح گردید. در مناظرۀ که در ولسوالی گیلان ولایت غزنی بر گزار شده بود بیشتر از اشتراک کنندگان گفتند که دولت های خارجی نباید از مسؤلیت بازسازی افغانستان شانه خالی کنند. اسدالله ځیر، تحلیلگر مسایل سیاسی گفت که جنگ بر افغانستان تحمیل شده است، بناً ایالات متحده و قدرت های منطقوی برای ختم آن باید همکاری کنند.

همچنان بحث ها روی نقش شورای عالی صلح نهاد ی که وظیفۀ گفتگو با طالبان را بر عهده دارد صورت گرفت.

محمد نادر مخور، فعال جامعۀ مدنی در لغمان گفت که اعضاء این شوراء باید به دقت برگزیده شوند.

اوگفت:" زمانیکه این ها میان دو گروه داوری می کنند فرد میانجی  کسی باشد که مورد قبول هر دو جناح باشد، این همان مردم هستند که حکومت باید آنها را به شورای عالی صلح بیاورد."

مولوی عبدالغفور خمینی، عضو شورای عالی صلح در ولایت لغمان خواستاربسیج گستردۀ مردم در کمپاین صلح شد.

اوگفت:" صدا ها برعلیه جنگ باید از هر اجتماع، مکتب، مکان ها، تالار و مدرسه ها بلند شود."

Frontline Updates
Support local journalists