پولیس افغان متهم به سؤ استفاده در شاهراه ها اند

رانندگان می گویند که افسران در عوض اینکه امنیت سرک ها را تأمین کنند، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و به زور از آنها پول می ستانند.

پولیس افغان متهم به سؤ استفاده در شاهراه ها اند

رانندگان می گویند که افسران در عوض اینکه امنیت سرک ها را تأمین کنند، آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و به زور از آنها پول می ستانند.

پولیس افغان که وسایط نقلیه را توقف و مورد بررسی قرار می دهند بجای اینکه از حملات شورشیان پیش گیری کنند، همواره با رشوه ستانی نگرانی خلق می کنند.

محلات باز رسی پولیس به منظور شناسایی فعالیت های مشکوک شورشیان که منجر به قاچاق سلاح ها در سرک ها می شوند، ایجاد شده است، اما تصاویر که توسط سخنرانان در مناظرۀ آی دبلیو پی آر در جنوب و شرق افغانستان به نمایش گذاشته شد بیشتر مشابه به یک محل اخاذی است.

محمد آصف شینواری در مناظرۀ که در شهر جلال آباد راه اندازی شده بود گفت:" یگانه وظیفۀ نیروهای امنیتی در سرک های ما باید بازرسی به منظور سلاح و جلوگیری از قاچاق باشد، آنها همچنان توسط اسناد سؤال برانگیز از رانندگان جریمه اخذ می کنند، اما به جای اینکه آن پول ها را به خزانه انتقال دهند برای خود نگه میدارند."

سید احمد خان، مشاور در مناظرۀ ولایت فراه گفت:" افراد که وظیفۀ بازرسی در سرک ها را به عهده دارند باید آموزش های ویژۀ را فرا گرفته باشند، تا آنکه عمل شان باعث خشم مردم نشود."

اکبر شیر، مشاور والی ننگرهار خاطر نشان کرد که نگرانی های زیادی در رابطه به اجرأت ترافیکی است، اما در عوض پولیس باید شورشیان و جنایت کاران را که امنیت مردم را در سرک ها و شهر ها به چالش مواجه ساخته اند هدف قرار دهند.

خانمی از میان اشتراک کنندگان از شیر پرسید که چگونه پولیس با خطر که همانا شورشیان خودشان را در زیر چادری ها پنهان کرده و از محلات بازرسی عبور می کنند مقابله می کنند؟ تنها افسران پولیس که از طبقۀ آناث هستند اجازۀ بازرسی زنان را دارند، که آنها هم به گونۀ کافی وجود ندارد. او پذیرفت که این یک چالش است.

اوگفت:" در جامعۀ ما مردم به خواهر و مادر خود اجازه نمی دهند که با پولیس بپیوندند که این کار باعث شگاف می شود و همین است که بنابر دلایل عفت افسران نمی توانند زنان را مورد بازرسی قرار دهند و به آنها اجازه می دهند که بدون بازرسی از محلات بازرسی عبور کنند." درعین حال او گفت:"پولیس ننگرهار چندی قبل 17 شورشی مضنون را که ملبس با لباس زنانه بودند دستگیر کردند."

در مناظرۀ دیگری که در ولسوالی مُقر ولایت غزنی راه اندازی شده بود اشتراک کنندگان گفتند که رویۀ پولیس باعث از خود بیگانگی مردم محلی شده است.

نقیب الله حمیدی، فعال جامعۀ مدنی گفت:" اگر قوانین به گونۀ دقیق اجراء می شد این چالش های حل می شدند."

ولی خان اندر، آگاه امور دفاعی گفت که بازرسی از وسایط نقلیه خیلی مهم است و خاطر نشان کرد که وسایط مسؤلین که شیشه های رنگه دارند توقف داده نمی شوند.

اوگفت:" حکومت از اجرای پالیسی بازرسی به گونۀ درست باز مانده است به خاطریکه وسایط شیشه سیاه بدون بازرسی از محلات بازرسی عبور می کنند."

عین موضوع توسط شینواری نیز مطرح شد و گفت ازینکه مسؤلین اجازه دارند که شیشه های وسایط شان رنگ تاریک داشته باشد پولیس نمی تواند آنها را توقف دهد.

جمعه خان تسل، معاون قومندانی امنیۀ ولسوالی مقر گفت تا زمانیکه حکومت مرکزی پالیسی اش تغییر ندهد هیچ نوع کوشش دیگری تغییر داده نمی تواند.

اوگفت:" اگر استفادۀ از وسایط شیشه سیاه در کابل متوقف نشود هیچ ممنوعیت در ولایت ها کارا نخواهد بود."

Support our journalists