موضوع مناظره­های جوانان کشور:سهیم­سازی جوانان برای نظارت انتخابات درننگرهار

موضوع مناظره­های جوانان کشور:سهیم­سازی جوانان برای نظارت انتخابات درننگرهار

ذبیح الله غازی

گروه­های جامعه مدنی درننگرهار، کمیسیون مستقل انتخابات را به ناکام ماندن به تشویق جوانان برای نظارت داوطلبانه از انتخابات متهم کرد.

محمد انورسلطانی، یک فعال مدنی، درجلسه­ی که از طرف انسیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان در  شهر شرقی جلال آباد برگزارشده بود گفت که نظارت بی­طرفانه­ی جوانان از انتخابات 5 اپریل (ریاست جمهوری و شورای ولایتی) سهم اساسی درجلوگیری از تقلب انتخاباتی دارد.

سلطانی گفت:«کمیسیون انتخابات باید برای جامعه مدنی و جوانان زمینه­ای را فراهم کند تا ازاین انتخابات به درستی نظارت کنند.»

وی افزود حس می­کند که مقام­های کمسیون انتخابات نقش جوانان این ولایت دست کم گرفته­است. او ادامه داد که امیدواراست تا این نهاد از هم­اکنون به تشویق جوانان برای اشتراک درانتخابات «توجه کافی» نشان دهد. 

نقش کمیسیون انتخابات اداره امورانتخاباتی است تا نظارت ازانتخابات. کاری نظارت ازانتخابات به ادارات غیردولتی­ مانند «موسسه انتخابات آزاد و شفاف افغانستان» داده شده­است. گفته می­شود این موسسه ادعا دارد که در 70 درصد قلمرو افغانستان نظارت بی­طرفانه­ی از انتخابات داشته باشد.

مطیع الله احمدزی، رییس اداره دولتی برای جوانان نیز از عدم موفقیت پروسه استخدام جوانان داوطلب برای نظارت ابراز نگرانی کرد.

معمولاً کاندیدانی که دارای ناظر انتخاباتی استند، به نمایندگی از آنها نظارت می­کنند. احمدزی باتوجه به همین نکته گفت درمناطقی که این کاندیدان نمایندگی ندارند، به گمان اغلب ناممکن است که کاندیدان بدون نماینده بتوانند تقلب­های انتخاباتی را گزارش دهند. به این دلیل اعزام ناظران بی­طرف به این مناطق مهم می­باشد.

زلمی ربانی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات درحوزه ننگرهار، نظریات محصلان و همتایان مناظره کننده را پذیرفته و گفت که امیدواراست فعالان جامعه مدنی را درمراکز رای­دهی سراسراین ولایت ببیند.

زلمی گفت که ارقام رسمی نشان داد که 195000 تن در ننگرهار کارت رای­دهی گرفته­اند که ازآن جمله 40 درصد آنها را زنان تشکیل می­دهند.

محمدیوسف الکوزی، نماینده انستیوت ملی دموکراتیک واقع در واشنگتن گفت که اداره وی به کارمندان بخش مبارزات تبلیغاتی برخی از کاندیدان پروسیجر گزارش تقلب انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات را آموزش داده­اند.

این جلسه­ انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان به تاریخ 12 فیبروری درپوهنتون ننگرهار با حضور 60 تن از محصلان برگزارشد.

ذبیح الله غازی یکی از محصلان پوهنتون ننگرهار و یکی از آموزش دیدگان انسیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخابات است. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

Afghanistan
Elections
Support our journalists