در مناظره ها، افغانها خواست های مبنی بر برابری جنسیتی مطرح شد

بعضی ها خواستارتبعیض مثبت و اتمام سلطۀ مردان در زندگی عامه اند .

در مناظره ها، افغانها خواست های مبنی بر برابری جنسیتی مطرح شد

بعضی ها خواستارتبعیض مثبت و اتمام سلطۀ مردان در زندگی عامه اند .

در مناظره های که ماه جاری درسراسر افغانستان برگزار شده بود اشتراک کنندگان در مورد مبارزه برای بلند بردن حقوق حقۀ زنان بحث و مبادله نظر کردند. .

با وجودیکه سخنرانان در مناظره های ولایت های زابل، ننگرهار، لوگر و کندهار باورمند به بلند رفتن برابر جنسیتی بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 هستند، اما آنها می گویند که اکثر مخاطبان شان که همانا زنان هستند خواهان کارهای بیشتر اند که باید انجام شود.

سرینا فیضی، عضو شورای ولایتی کندهار گفت که با زنان در محل وظیفه و مواد قانون همان برخورد مساوی شود که با همتا های مرد شان صورت می گیرد.   

اوگفت:" اعضاء زن در پارلمان باید برای پیشنهاد و تصویب قوانین جدید در مشورت با وزارت امور زنان به پیش بروند.

احمد خالص حقمل اگاه حقوق ، علمای اسلامی و اعضاء پارلمان را مورد انتقاد قرار داد که نتوانستند کار های بیشتر در عرصۀ قانون برابری جنسیتی و حقوق زنان انجام دهند.

عزیزالرحمن رحمانی، رییس امور زنان ولایت کندهار گفت که این خیلی چالش برانگیز بود که زنان را بخاطر مبارزه برای تغییر هماهنگ می کردیم.

او گفت:" بیشتر از زنان جامعۀ ما از حقوق شان آگاهی ندارند، سطح تحصیلی خیلی پایین دارند و نیاز به برنامه های آگاهی دهی عامه دیده می شود."

در همین حال عبدالرحیم عظیمی، آمر روابط  عامه ریاست عدلیۀ ولایت قندهار گفت که این اداره ورکشاپ های را دقیقاً برای آگاهی دادن در مورد همین موضوع راه اندازی کرده است.

اوگفت:" ما یک اداره آگاهی دهی عامه در ریاست عدلیه داریم، کار این اداره همانا آموزش مردم در مورد این موضوع به منظور کاهش سطح خشونت علیه زنان است."

تورپیکی شینواری، رییسه امور زنان ولایت ننگرهار گفت که  60 درصد از دختران در نقاط مختلف این ولایت هیچ نوع دسترسی به آموزش ندارند، در حالیکه 30 درصد دیگر آن بخاطر عنعنات نا پسند از مکاتب اخراج شده اند.

او گفت:" چالش را که ما با آن روبرو هستیم همانا جنگ های جاری، داد ستد زنان بخاطر حل اختلافات، منع شدن زنان از دسترسی به آموزش و ناکامی در مشورت کردن با زنان در مورد موضوعات مهم است."

مجیب الله الله یار، رییس امور جوانان اضافه کرد،" اگر زنان و مردان نقش مشترک در ساختن قوانین بازی نکنند این واضیح است که قانون ناقص خواهد بود."

غلام ذکریا، رییس امور قانونی ریاست عدلیۀ ولایت لوگر گفت که مسؤلین می کوشند که یک سیاست فراگیر را توسعه بخشند.

او گفت:" اخیراً وزارت های امور زنان و عدلیه تصمیم اتخاذ کرده اند که به زنان نقش فعال در ساختن قانون می دهند.این در حالیست که سطح پایین آگاهی عامه و همچنان نا امنی های جاری این را می رساند که بیشتر از زنان از حقوق شان غافل مانده اند."

صدیقه جلالی، رییسۀ امور زنان در ولایت زابل خواستار توازن جنسیتی درگزینش های رسمی شد.

اوگفت:" تاحال حکومت فعلی به وعده هایش در راستای تضمین حقوق زنان عمل نکرده است، حکومت باید از گزینش زنان در موقف های رسمی در تمامی ولایات اطمینان دهد."

عبدالوکیل زابلی، آگاه مسایل حقوقی اضافه کرد،" با وجودیکه نقش زنان در جامعه در جریان 13 سال گذشته بالا رفته است، اما رسم و رواج های ناپسند اجتماعی این را می رساند که زنان تا حال هم در روند های سیاسی و قانون گذاری دخالت کمرنگ دارند."

مختار احمد امیری، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظره از زابلی پرسید که چرا قانونی را شاهد نیستیم که برای زنان و مردان یکسان عمل کند.

زابلی گفت که این مربوط به مرد سالاری در روند سیاسی کشور می شود.

اوگفت:" از آنجاییکه مردان نقش عظیمی را در پارلمان و روند فعلی نسبت به زنان بازی می کنند، قوانین هم قسمی تصویب می شود که مردان  چیز های را که می خواهند به آسانی به دست بیاورند."

 

Support our journalists