انتقاد از رسانه‌ها در مناظره های افغانستان

اشتراک کنندگان می گویند که اعتماد مردم تنها با تخصص گرایی عالی بدست آمدنی می باشد.

انتقاد از رسانه‌ها در مناظره های افغانستان

اشتراک کنندگان می گویند که اعتماد مردم تنها با تخصص گرایی عالی بدست آمدنی می باشد.

رشد رسانه ها در افغانستان بعنوان یکی از دستآوردهای عمده افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 مورد تقدیر قرار گرفته است.

تعداد زیاد روزنامه، مجله، ویبسایت و کانال های تلویزیونی از آن زمان تا کنون ایجاد شده است اما گاهی کیفیت به حد کمیت رشد نداشته است.

سخنرانان مناظره آی.دبلیو.پی.آر در ولایات قندهار، زابل، فراه، لغمان، میدان وردک و خوست ماه گذشته برخی رسانه های به خاطر کار غیر تخصصی شان انتقاد کردند.

در ولایت میدان وردک، محب الله شریفزوی  یک خبرنگار مستقل گفت بی طرفی یک اصل حیاتی می باشد.

او گفت: "رسانه های باید برای همه طرف های دخیل در یک گزارش فرصت مساوی ابراز نظر بدهد تا همه معلومات به مخاطبین ارایه گردد."

عبدالسمیع غیرتمل رئیس نی، اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان است. او در مناظره قندهار گفت که برخی رسانه ها افکار متعصبانه را تبلیع می کنند و در گزارش دهی شان صادق نمی باشند.

محمد ناصر مبارز فعال جامعه مدنی نیز این ایده را تایید کرد و هوشدار داد که مردم بخاطر روش های غیر اخلاقی رسانه ها اعتماد شان را از دست می دهند.

در ولایت فراه، سخنرانان از رسانه های محلی خواست تا تلاش بیشتری در راستای تفکیک میان واقعیت ها و آوازه ها به خرج دهند و سخنرانان خوست گفتند که رسانه ها باید معیارهای خبرنگاری شان را بهبود بخشند.

نورجان بهیر گزارشگر رادیو کلید در خوست گفت که رسانه های محلی به دلیل سطح پایین تخصص گرایی بسیار عقب مانده اند.

اما سخنرانان دیگر گفتند که مسوولان حکومتی با تهدید رسانه ها دمکراسی را تخریب می کنند.

در ولایت لغمان گزارشگر محلی آقای انقلابي زوان گفت که مسوولان تنها معلوماتی را با گزارشگران شریک می سازند که بیانگر جنبه های مثبت فعالیت شان می باشند.

او گفت: "مقامات حکومتی هیچ وقت به رسانه ها از مشکلات مردم و فساد در ادارات دولتی ولایت لغمان چیزی نمی گویند."

سخنرانان زابل هشدار دادند که مسوولان نباید از رسانه ها برای نشر معلومات دروغ بخاطر دادن تصویر بهتر از خود استفاده کنند.

محمد نعیم ستوری در زابل گفت: "برخی مقامات حکومتی در زابل بالای رسانه ها فشار می آورند تا اخبرا محلی را مطابق میل آنها نشر کنند."

Afghanistan
Media
Frontline Updates
Support local journalists