افغانها فساد را میراث پایدار میدانند

فساد در ادارات محلی و ملی افغانستان همه گیر می باشد.

افغانها فساد را میراث پایدار میدانند

فساد در ادارات محلی و ملی افغانستان همه گیر می باشد.

Thursday, 27 November, 2014

گزارش از ای دبلیو پی ار در افغانستان 

اشتراک کنندگان مناظره ای که اخیراً توسط آی دبلیو پی آر در افغانستان دایر شده بود گفتند که فساد پایدارترین میراث رییس جمهور کرزی و دوره ی پس از حاکمیت طالبان می باشد.

باشندگان ولایات بادغیس، بغلان و کاپیسا حکومت را متهم به ناتوانی در مبارزه با فساد فراگیر در این سه ولایت می دانند و می گویند دلیل این مشکل نیز آلوده بودن خود مسوولان حکومتی است.

بصیره صفدری یکی از اشتراک کنندگان مناظره در بغلان از محمود اکمل سخنگوی والی آن ولایت پرسید که چرا سرک ها در چنان وضعیت خراب قرار دارد.

اکمل ضمن تایید وضعیت خراب سرک ها گفت: "حالت خراب سفالت سرک ها تقصیر والی بغلان نیست. ریشه تقلب در کابل است."

اما یک نماینده جامعه مدنی گفت که ادارات ولایتی باید مسوولیت ناکامی هایش را به عهده بگیرد.

عبدالباقر حسینی فعال جامعه مدنی گفت که "ما نمی توانیم فسادی را که در حکومت محلی بغلان وجود دارد، انکار کنیم." او افزود که مبارزه دوامدار علیه شورشیان رسیدگی به این معضله را مشکل ساخته است.

پیر محمد باشنده قریه لوکه خیل ولسوالی نجراب که در مناظره اشتراک کرده بود اظهار داشت که شفافیت در پروژه های حکومت بهترین راه برای جلوگیری فساد می باشد.

یکی از سخنگویان تصدیق کرد که رشوت و اخاذی در ادارات محلی حکومت بخصوص در بخش تعلیم و تربیه بسیار رایج است. محمد ناصر نماینده ریاست تعلیم و تربیه کاپیسا در مناظره گفت که او امید چندانی ندارد که عمر زاخیلوال مشاور مالی جدید اشرف غنی اصلاحات اساسی را به میان آورد.

محمد عارف بهیر عضو انجمن جوانان ولسوالی مقر ولایت بادغیس گفت که تعلیم و تربیه در آن ولایت به شدت از فساد و منازعه رنج می برد.

بهیر گفت که اکثر معلمان در مکاتب  از حقوق شان آگاه نیستند و از همین رو بیشتر بعنوان قراردادی استخدام شده اند نه کارمندان دایمی وزارت معارف، در نتیجه نمی توانند مورد حمایت قانون قرار گیرند.

او گفت: "حقیقت این است که مقامات تعلیم و تربیه نه تنها به معلمان قراردادی معاش کمتر از مقدار تعیین شده می پردازند بلکه ماهانه از آنان رشوت هم می گیرند."

به گفته بهیر، فساد و معیارهای پایین تعلیم و تربیه شاگردان را از مکتب رفتن دلسرد کرده است.

Support our journalists