Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

TOLIMIR PROGLAŠEN TEŠKO BOLESNIM

Sekretar tvrdi da okrivljeni odbija terapiju.
By Merdijana Sadović
Sekretar Haškog tribunala, Hans Holcijus (Hans Holthuis), upozorio je ove sedmice sud da je zdravstveno stanje pritvorenog generala bosanskih Srba, Zdravka Tolimira, ozbiljno narušeno.Kao visoki oficir vojske bosanskih Srba – kome se sudi za genocid i ostale zločine počinjene u Srebrenici 1995. – Tolimir se nalazi u „teškom, krhkom i veoma zabrinjavajućem“ zdravstvenom stanju.Sekretar je ukazao i na to da je Tolimirovo zdravlje ugroženo i time što on – otkako je 1. juna ove godine prebačen u Tribunal – odbija „da sarađuje sa lekarima i prihvati odgovarajuće lečenje ili prepisane lekove“.Tolimir je navodno na različite načine objašnjavao odbijanje medicinske nege – počev od toga da se pozivao na svoja verska ubeđenja, pa do insistiranja na tome da je zapravo zdrav.Imajući u vidu stanje Tolimirovog zdravlja i njegov odnos prema lečenju, sekretar je saopštio da „postoji veoma ozbiljan i realan rizik da se optuženi, bez ikakve najave, u bilo koje doba nađe u životnoj opasnosti“.Sekretar je zabrinut i zbog toga što će se Tolimirovo zdravlje čak i dodatno pogoršati ukoliko mu bude dozvoljeno da se – kao što namerava – na suđenju brani samostalno.„Stresovi koji prate sam tok suđenja zasigurno će se negativno odraziti na zdravstvenu situaciju okrivljenog“, naglasio je sekretar.Tolimir je tokom bosanskog rata (1992-95.) bio pomoćnik komandanta za obaveštajne i bezbednosne aktivnosti pri glavnom štabu vojske bosanskih Srba, a tereti se za genocid i ostale zločine povezane sa pogubljenjem 8,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka u Srebrenici, jula 1995.Merdijana Sadović je voditeljica programa za Haški tribunal IWPR-a.