Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Svedok na suđenju Mladiću opisao pogubljenja na brani Petkovci

On i još jedan muškarac su preživeli tako što su se pravili da su mrtvi.
By Velma Šarić
  • Ratko Mladić u sudnici Haškog tribunala (Photo: ICTY)
    Ratko Mladić u sudnici Haškog tribunala (Photo: ICTY)

 

Jedan čovek, koji se za vreme srebreničkog masakra sakrio među leševima kako bi izbegao pogubljenje, ispričao je ove sedmice svoju priču na suđenju bivšem komandantu vojske bosanskih Srba, Ratku Mladiću.

Svedok optužbe, koji je zbog zaštićenog statusa predstavljen kao RM-253, tvrdi da je odlučio da se preda nakon pada istočno-bosanske enklave Srebrenica 11. jula 1995. Tada su snage bosanskih Srba pozvale ljude da to učine, pri čemu su obećale da će prema njima postupati u skladu sa Ženevskom konvencijom.

Svedok je ispričao kako je sa ostalim zarobljenicima bio odveden na fudbalsko igralište u Novoj Kasabi, gde se Mladić lično obratio njihovoj grupi. Nakon što je general otišao, svedokova grupa je – kako je rekao – bila primorana da provede noć u jednom kamionu, slušajući "viku i urlike" onih koji su ostali napolju.

Nakon toga, svedokova grupa je – kako je ispričao – bila odvedena u selo Petkovce, najpre u školu, a onda na jedno polje, nedaleko od brane. Prema izjavi koju je svedok dao, to polje je, u trenutku kada su došli, bilo "već prekriveno telima".

Svedok je rekao da se bacio na zemlju čim su vojnici otvorili vatru na njegovu grupu. Potom je, nadajući se da će tako uspeti da preživi, sakrio glavu ispod nogu nekih zarobljenika koji su već bili mrtvi.

Kada su vojnici otišli, on se izvesno vreme – zajedno sa još jednim preživelim zarobljenikom – skrivao, da bi se potom njih dvojica zajedno uputili ka teritoriji koja je bila pod kontrolom bosanske vlade, u grad Tuzlu, gde su stigli dva dana kasnije.

Svedok je ispričao kako su njih dvojica, dok su se skrivali, bili u prilici da vide "jedan kamion koji je skupljao tela u utovarivao ih na jedan traktor, koji ih je onda odvozio sa gubilišta ka brani".

RM-253 je rekao da nijedan od njegovih rođaka koji su napustili Srebrenicu nije preživeo putovanje do Tuzle. On je izgubio "najmanje 20 članova porodice u genocidu".

Kao neko ko je u periodu od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, Mladić je optužen za planiranje i nadziranje masakra počinjenog nad preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka, koje je njegova vojska zarobila u Srebrenici, jula 1995. godine.

U optužnici mu se pripisuje i odgovornost za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja čime je "doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosansko-hercegovačkih Muslimana i bosansko-hercegovačkih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi".

Mladić je uhapšen u maju 2011., nakon što je 16 godina proveo u bekstvu.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Mladićev advokat Dragan Ivetić je svedoku postavio pitanje u vezi sa izjavom u kojoj je Mladiću pripisao to da je navodno Bošnjake optužio da "šalju svoje žene na čuvanje UNPROFOR-u [mirovnim trupama], dok oni [pripadnici bosansko-muslimanske vojske] ubijaju Srbe".

Ivetić je pitao zbog čega je svedok to spomenuo samo u jednoj izjavi koju je dao tužilaštvu, a ne i u ostalima.

Svedok je, međutim, uporno tvrdio da je dotični događaj spominjao "baš svaki put" kada je davao izjavu, počev od 1995. do danas.

On je potvrdio da je u vreme zarobljavanja zaista bio pripadnik vojske bosansko-hercegovačke vlade. Rekao je da je mobilisan neposredno po početku napada vojske bosanskih Srba na Srebrenicu.

Ivetić je primetio da je svedok citirao Mladića kako zarobljenicima obećava da će biti odvedeni u Bratunac i Kravicu "da se naspavaju i dobiju nešto hrane".

Svedok je odgovorio kako ne može da se seti da li je Mladić u svom govoru spominjao konkretne lokacije, ali da je okrivljeni zarobljenicima svakako obećao da će biti prebačeni negde drugde.

Ivetić je pitao da li je istina da su mnogi bosanski Muslimani tokom bekstva pokušali da izvrše samoubistvo. Svedok je rekao da "neki očigledno jesu", ali da mu se ne čini da ih je bilo "mnogo".

Suđenje se nastavlja naredne sedmice.

Velma Šarić je saradnica IWPR-a iz Sarajeva.