Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Sarajevo je bilo „blokirano iznutra“ – tvrdi srpski oficir

Svedok kaže da je njegova strana samo odgovarala na „provokacije“ snaga koje su bile locirane u gradu.
By Velma Šarić
  • Defence witness, retired colonel Milosav Gagovic. (Photo: ICTY)
    Defence witness, retired colonel Milosav Gagovic. (Photo: ICTY)

Piše: Velma Šarić iz Sarajeva (TU br. 772, 18. januar 2013.)

Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je ove sedmice svedočenjem bivšeg oficira bosanskih Srba, koji je tvrdio da je Sarajevo bilo blokirano „iznutra“, a ne od strane vojske kojoj je on pripadao.

Svedok odbrane, penzionisani pukovnik Milosav Gagović, službovao je u Četvrtom korpusu jugoslovenske vojske, koji je u maju 1992. bio transformisan u Sarajevsko-romanijski korpus vojske bosanskih Srba (Vojska Republike Srpske, VRS).

Gagović se pred Haškim tribunalom u ulozi svedoka odbrane već pojavio na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću, kome je 2009. bila izrečena zatvorska kazna u trajanju od 29 godina zbog učešća u opsadi Sarajeva. Milošević je bio komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa.

Kao ratni predsednik bosanskih Srba, Karadžić je optužen da je planirao i nadzirao opsadu Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995., i tokom koje je preko 12,000 ljudi poginulo u orkestriranoj snajperskoj i artiljerijskoj kampanji.

Na početku svog ovosedmičnog svedočenja, Gagović je samog sebe opisao kao „vojnog oficira starog kova“, koji zna „šta znače vojna disciplina i odgovornost“.

On je najpre govorio o Četvrtom korpusu, odnosno jedinici jugoslovenske vojske u kojoj je službovao, sugerišući da Sarajevsko-romanijski korpus nije bio njen direktni naslednik.

„JNA [Jugoslovenska Narodna Armija] nije igrala nikakvu ulogu prilikom uspostavljanja VRS-a kao vojske“, uporno je tvrdio. „VRS se razvila iz Teritorijalne odbrane (TO) i samoodbrane pojedinih grupa srpskih građana“.

Potom je govorio o ponašanju JNA na početku bosanskog sukoba. U optužnici protiv Karadžića se navodi da je JNA sudelovala u napadu koji je na Sarajevo izvršen 2. maja 1992.

„Postojale su brojne provokacije iz grada na koje smo morali da odgovorimo. Na nas se pucalo. Naravno, izvestan nivo uznemiravanja civilnog stanovništva se nije mogao sprečiti“, kazao je Gagović.

On je rekao da JNA, kao profesionalna vojska, prosto nije mogla da „stoji i posmatra kako nemoćni ljudi bivaju izloženi zločinu“.

„Ali, morate razumeti“, rekao je on obraćajući se Karadžiću, „da je nama bilo jasno da je blokada Sarajeva došla iznutra, a ne spolja“.

Gagović je rekao i da je Sarajevo kontrolisala „mala grupa ljudi . . . koja je imala svu vlast u gradu“.

„Ova grupa ljudi sa sumnjivom prošlošću maltretirala je civilno stanovništvo u Sarajevu“, nastavio je on. „Na primer, iz grada ste mogli da odete samo tako što ćete tim ljudima dati veliku sumu novca; oni su bili ti koji su ljude sprečavali da odu i koji su grad držali pod opsadom, a ne JNA ili srpske snage.“

Gagović je sudu potvrdio da je okrivljenog i lično poznavao.

„Karadžić je bio veoma odgovoran zvaničnik i veoma posvećen svom poslu“, kazao je on.

Karadžić je poštovao humanitarno pravo, on se „uvek starao o tome da njegove naredbe budu u skladu sa zakonom i da ne budu ilegalne“, i uvek je od svojih potčinjenih zahtevao da se „ponašaju časno i u skladu sa zakonom“, rekao je svedok.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac Alan Tiger (Alan Tieger) osporavao je Gagovićeve navode po kojima je JNA bila „neutralna vojska“.

Tiger je u sudnici pustio snimak televizijskih vesti koje su uživo bile emitovane 11. maja 1992., i na kojem izveštač od Gagovića, kao komandanta korpusa JNA smeštenog u Sarajevu, traži da njegove formacije obustave granatiranje grada i vatrena dejstva po civilima.

Odgovarajući, Gagović je sudu rekao da je „JNA uvek štitila civile, ali je u tom konkretnom trenutku bilo nemoguće znati ko puca na koga“.

Tužilaštvo je predočilo i transkript presretnutog razgovora između Gagovića i jednog predstavnika protivničke strane, odnosno komandanta jedinice bosanske teritorijalne odbrane, Hasana Efendića. U tom razgovoru, koji se takođe odigrao u maju 1992., Efendić od Gagovića traži da „prestane da uništava Sarajevo“. Gagović mu odgovara: „Pa, znaš kako vojnici reaguju; pucaju iz onoga što imaju.“

Komentarišući taj dokaz, Gagović je sudijama rekao kako se radi o „nekom čudnom razgovoru“.

„Zaista nemam puno da kažem o tome“, nastavio je on. „Ali, ne možete da budete sigurni ni u šta što je izgovoreno.“

Tužilaštvo navodi da je Karadžić – koji je bio najviši civilni rukovodilac samoproglašenog entiteta bosanskih Srba, Republike Srpske (RS) – odgovoran za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja.

Suđenje se nastavlja naredne sedmice.

Velma Šarić je obučena novinarka IWPR-a iz Sarajeva.