Oficir bosanskih Srba nije znao za naredbu da se „život učini nepodnošljivim“

Pukovnik Mirko Trivić bio je u sastavu snaga koje su u julu 1995. zauzele Srebrenicu.

Oficir bosanskih Srba nije znao za naredbu da se „život učini nepodnošljivim“

Pukovnik Mirko Trivić bio je u sastavu snaga koje su u julu 1995. zauzele Srebrenicu.

Mirko Trivic appeared as a prosecution witness in the trial of Ratko Mladic. (Photo: ICTY)
Mirko Trivic appeared as a prosecution witness in the trial of Ratko Mladic. (Photo: ICTY)
Friday, 24 May, 2013

Bivši pukovnik vojske bosanskih Srba posvedočio je ove sedmice kako se ne seća da mu je 1995. bilo naređeno da bosansko-muslimanskim stanovnicima istočnih enklava Srebrenica i Žepa učini život nepodnošljivim.

Pukovnik Mirko Trivić pojavio se kao svedok optužbe na suđenju Ratku Mladiću, ratnom komandantu vojske bosanskih Srba.

Trivić je bio načelnik štaba Romanijske brigade, koja je bila deo Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba. Sudelovao je u zauzimanju Srebrenice i pojavljuje se, zajedno sa još nekim oficirima, na video-snimku Mladićevog ulaska u zauzeti grad, načinjenom 11. jula 1995.

Na tom su području narednih dana pripadnici vojske bosanskih Srba na različitim lokacijama ubili preko 7,000 bosansko-muslimanskih muškaraca i dečaka. Reč je o masakru zbog kojeg se Mladić, kao komandant te vojske, tereti za genocid.

Tokom saslušanja od strane optužbe, tužilac Piter Mekloski (Peter McCloskey) je svedoka pitao za „Direktivu 7“, koju je predsednik bosanskih Srba, Radovan Karadžić, izdao 8. marta. U tom dokumentu se pripadnicima vojske bosanskih Srba naređuje „stvaranje nepodnošljive situacije potpune nesigurnosti i beznađa kada su u pitanju dalji opstanak ili život stanovnika Srebrenice ili Žepe“.

Trivić je rekao da njemu lično Direktiva 7 nije bila dostavljena.

Mekloski je svedoka pitao da li je dobio bilo kakav drugi dokument koji je sadržavao isto naređenje.

„Posle svih ovih godina, ne želim da spekulišem o tome da li je nešto slično stiglo ili nije stiglo“, kazao je Trivić.

„Ali to su neverovatne reči – da se ljudima ’život učini nepodnošljivim’. Sigurno biste se setili tih reči da su one poticale od Vaših pretpostavljenih“, kazao je Mekloski. „Da ili ne – sećate se ili se ne sećate?“

„Pretpostavljam da bih se setio; to su veoma teške reči“, kazao je svedok. „Pretpostavljam da bih ih se, da su bile baš takve, setio. Ali ovde, u kontekstu ove direktive, one nemaju to značenje.“

Mekloski je potom predočio dokument koji nosi datum 20. mart 1995., i kojeg je po njegovim rečima komandant Drinskog korpusa uputio „komandama svih brigada, uključujući i Vašu, radi odbrane i aktivnih borbenih operacija“.

Tužilac je pročitao deo tog dokumenta koji sadrži direktan navod iz Direktive 7: „Planiranim i dobro osmišljenim borbenim operacijama stvoriti nepodnošljivu situaciju potpune nesigurnosti i beznađa kada su u pitanju dalji opstanak ili život stanovnika Srebrenice ili Žepe“.

„Ove ’teške reči’ su bile upućene Vama – da li ih se sada sećate?“, pitao je Mekloski.

„Sećam se da smo u nekim situacijama raspravljali o tome“, odgovorio je Trivić.

„Da li se sećate da su Vam bile upućene te reči u ovom dokumentu? Jednostavno pitanje – da ili ne?“, pitao je Mekloski.

„Ne, ne, ne. Ne sećam se, jer one nisu bile upućene meni, zato što [u to vreme] nisam imao položaje prema Srebrenici i Žepi“, odgovorio je svedok. „Sasvim jednostavno, to nisu bili zadaci za mene. Nisam ih registrovao i nije bilo potrebno da ih registrujem.“

„Pukovniče, da li Vi to kažete da kada dobijete naređenje od svog komandanta – Vi ne pročitate celu naredbu? Vi, dakle, ne znate šta se spremalo Vašim susedima?“, pitao je Mekloski.

„Ne... Ja samo kažem da to nije bio moj zadatak i da se ne sećam. Što se tiče tih reči, one se uopšte ne odnose na moju jedinicu. Ja nisam imao položaje prema Srebrenici i Žepi, pa sam zbog toga pridavao manje važnosti tom delu naredbe za aktivna dejstva“, uporan je bio svedok.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Mladićev branilac Branko Lukić usredsredio se na naređenja koja su Drinskom korpusu bila upućena 13. jula, a u vezi sa napadom na obližnju enklavu Žepa.

Branilac Lukić je primetio da u naredbi od 13. jula stoji kako „muslimanski civili i pripadnici UNPROFOR-a [mirovnih trupa UN-a] nisu mete naših operacija. Okupite ih i držite ih pod stražom.“

„Da li ta naredba znači da UNPROFOR i civile treba zarobiti, ili znači da ih treba zaštititi? Kako Vi razumete taj dokument?“, pitao je Lukić.

„Moje mišljenje je da je to sasvim jasno – okupite ih, obezbedite im zaštitu“, kazao je svedok.

Lukić je pitao da li to znači da civile i pripadnike UNPROFOR-a treba okupiti i obezbediti, ili okupiti i uhapsiti.

„Tu je upotrebljen glagol ’okupiti’, a on nema nikakve veze sa zarobljavanjem. Bezbednost je zaštita – to je jednostavno“, rekao je Trivić.

Potom je sudija Kristof Fluge (Christoph Flugge) pitao svedoka kako razume izraz „okupite ih“ i kako je to trebalo da se dogodi.

„To znači da je trebalo da budu držani na određenom području. Trebalo je da im bude omogućeno da ostanu na određenom području koje ima obezbeđenje... tako da vojnici ne mogu da im priđu, da oni ne mogu ni da odu dok se ne pošalje izveštaj pretpostavljenima... To ne mora biti nikakva zgrada, može to biti prostor na otvorenom“, kazao je Trivić.

Suđenje se nastavlja iduće sedmice.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.

Support our journalists