Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Mladićeva odbrana prigovara zbog mapa koje je priložilo tužilaštvo

Advokat tvrdi da su mape Srebrenice pokušaj da se optužbe pretvore u dokazane činjenice.
By Velma Šarić
  • Ratko Mladić  u Haškom tribunalu. (Fotografija: ICTY)
    Ratko Mladić u Haškom tribunalu. (Fotografija: ICTY)

Branioci ratnog komandanta vojske bosanskih Srba, Ratka Mladića, uputili su ove sedmice prigovor na mape srebreničkog područja koje je tužilaštvo ponudilo kao dokaze.

Ovo pitanje je pokrenuto tokom svedočenja Erina Galagera (Erin Gallagher), koji u Tribunalu radi kao istražitelj Kancelarije tužilaštva, i to u vezi sa masakrom koji je 1995. godine počinjen u Srebrenici. Galager je počeo da svedoči u martu ove godine, ali je njegovo svedočenje bilo obustavljeno da bi tužilaštvo prikupilo „dodatne podatke“ koje je želelo da priloži sudskom veću.

Tužioci tvrde da je Mladić, kao neko ko je od 1992. do 1996. bio komandant vojske bosanskih Srba, odgovoran za planiranje i nadziranje masakra koji je nad preko 7,000 bosansko-muslimanskih muškaraca i dečaka u julu 1995. bio počinjen u Srebrenici; kao i za opsadu Sarajeva, koja je trajala 44 meseca, i u kojoj je poginulo skoro 12,000 ljudi.

Mladiću se u optužnici – koja ima ukupno 11 tačaka – pripisuje odgovornost za zločine genocida, progona, istrebljenja, ubijanja i prisilnog raseljavanja, čime je „doprineo ostvarenju cilja – trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su pravo polagali bosanski Srbi“.

Iz javnosti nepoznatih razloga, Mladić nije prisustvovao ovosedmičnom Galagerovom svedočenju, s tim da je sudija Alfons Ori (Alphons Orie) rekao da će se okrivljeni vratiti u sudnicu kada bude došao sledeći svedok.

Tokom Galagerovog svedočenja, tužilaštvo je zatražilo da kao dokaz priloži kolekciju mapa koju je pripremilo kako bi „ilustrovalo situaciju u Srebrenici i okolini iz jula 1995.“.

„Imajte u vidu da područje o kojem pričamo zauzima oko 2,800 kvadratnih kilometara, što je veoma velika površina“, rekao je tužilac Piter Mekloski (Peter McCloskey), dodajući da „orijentacija, u situaciji kada ste suočeni sa stranim nazivima brojnih lokaliteta, nije lak zadatak“.

Odbrana je oštro prigovorila zbog tih mapa, a pogotovo zbog oznaka kojima je obeleženo kretanje bosansko-muslimanskih civila i pripadnika vojske bosanske vlade, koji su pokušavali da pobegnu iz srebreničke enklave i okoline.

Odbrana je prigovorila i zbog oznaka koje ukazuju na mesta gde su izvršena „pogubljenja bosanskih Muslimana od strane pripadnika srpskih formacija“.

Jedan od Mladićevih branilaca, Dragan Ivetić, rekao je kako „te mape pokušavaju da optužbe i navode uspostave kao potvrđene činjenice, te da stoga ne mogu biti upotrebljene kao ilustracija objektivne situacije na terenu, već kao navodi tužilaštva – a to je razlog zbog kojeg su za nas neprihvatljive“.

Sudije će odlučiti da li će mape biti uvrštene u dokaze.

Odbrana nije prigovorila zbog jedne mape operacije koju je vojska bosanskih Srba izvela prilikom zauzimanja Srebrenice, i koja je poznata pod šifrom „Krivaja ’95“. Ta mapa nosi Mladićev potpis, pa njenu autentičnost odbrana ne osporava, nazivajući je „legitimnim vojnim dokumentom“.

Ta mapa je jedna od nekoliko koje su otkrivene prilikom istraga vojnih jedinica bosanskih Srba, a Galager se bavio i njome, kao i ostalim mapama koje su dostavile vlasti Republike Srpske.

Ranije tokom svedočenja, Mladićev branilac Branko Lukić zatražio je od sudskog veća da okrivljenom dozvoli da se obrati veću u vezi sa nekim „pitanjima lične prirode“.

Na pitanje o čemu se radi, Lukić nije odgovorio, napominjući kako ne može da govori u Mladićevo ime, ali da je njegov klijent napisao pismo o „upravljanju Pritvorskom jedinicom UN-a“.

Predsedavajući sudija Alfons Ori je odgovorio da veće ne može dozvoliti okrivljenom da govori, a da pri tom nije upoznato sa time o čemu on želi da govori. On je odbio zahtev, sugerišući Lukiću da se najpre on „upozna sa sadržajem pisma“.

„Nakon što saznate o čemu je pismo, moći ćemo da odlučimo da li je to u našoj nadležnosti“, rekao je sudija Ori.

Suđenje se nastavlja iduće sedmice.

Velma Šarić je obučena novinarka IWPR-a iz Sarajeva.