Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Međunarodna pravda/MKSJ: april/maj 2011.

Izveštači su se uhvatili u koštac sa nasleđem surovih ratova koji su vođeni početkom devedesetih.
By Merdijana Sadović

Piše: Merdijana Sadović iz Sarajeva (TU br. 697, 17. juna 2011.)

Mladi novinari koje je IWPR, zajedno sa svojim lokalnim partnerima, obučio da izveštavaju o pitanjima tranzicione pravde, kažu da će im ovo iskustvo omogućiti da bolje razumeju neke od važnih problema sa kojima se suočava bosansko poratno društvo.

Pokrenute prošlog decembra, Priče o tranziciji su jednogodišnji projekat čiji je cilj podizanje svesti o procesima tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini kroz obučavanje izvesnog broja novinara da profesionalno i objektivno izveštavaju o toj problematici.

Ovaj projekat finansira holandska vlada, a vode ga IWPR i sledeći partneri: Centar za savremenu umetnost, SCCA/Proba, EFM Radio, te Centar za pravdu i pomirenje.

Do sada je 15 mladih izveštača napisalo osam opširnih članaka na pomenute teme, koje su se sve – u rasponu od duge potrage za nestalim licima do etnički podeljenih škola – ticale posledica jednog od najkrvavijih ratova u novijoj istoriji Balkana, vođenog od 1992. do 1995. godine

Šest članaka je već postavljeno i na internet-stranicu IWPR-a, a do okončanja projekta u novembru ove godine biće objavljena još četiri.

Sve objavljene tekstove preneli su i mediji u Bosni i Hercegovini, poput informativnog portala Radio Sarajeva, elektronskih novina Bosnia Daily i onlajn-magazina Buka. U Srbiji su ih republikovali Helsinški komitet za ljudska prava u Beogradu, kao i istaknuti informativni portali – Peščanik i E-novine.

Pripremajući te tekstove, mladi novinari su putovali širom BiH, vršeći istraživanja i intervjuišući ljude svih starosnih dobi i pripadnike svih etničkih grupa.

„Ovaj projekat, koji vode IWPR i njegovi lokalni partneri, omogućio mi je da se dodatno obrazujem u novinarstvu. Radeći na svojim tekstovima morao sam da proučim razne probleme koji se tiču tranzicione pravde i imao sam priliku da bolje razumem neka važna pitanja sa kojima se nakon rata suočava bosansko društvo“, kazao je jedan od polaznika, Ajdin Kamber.

„Radeći na terenu, naučio sam puno toga o istraživačkom novinarstvu, dok me je odličan urednički tim naučio kako da vršim istraživanja i kako da strukturiram vlastite tekstove. Više od svega, naučio sam koliko je važan timski rad.“

Kao autorka članka o osobama koje pate od post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP), Amina Milić je izjavila da su njeni utisci o projektu izrazito pozitivni.

„Našla sam se u prilici da kroz praktični rad učim o stvarima o kojima nisam znala mnogo – poput PTSP-a i toga koliko mnogo ljudi u Bosni još uvek pati od njega. Pisanje ovog teksta mi je proširilo vidike i otklonilo predrasude koje sam i sama imala o onima koji pate od PTSP-a. Nadam se da sam doprinela boljem razumevanju ovog problema i da sam ljudima u BiH pomogla da shvate kako osobe sa PTSP-om ne bi smele da budu stigmatizovane“, kaže ona.

Milićeva dodaje da su joj treneri iz IWPR-a pomogli da shvati kako su objektivan pristup, dobro istraživanje i poklanjanje pažnje detaljima presudni za pisanje dobrog teksta na bilo koju temu.

„Uspostavila sam odličan odnos sa svojim mentorima i sigurna sam da će mi iskustvo koje sam stekla tokom ovog projekta biti veoma korisno u budućem novinarskom radu“, kaže ona.

Drugi učesnik projekta, Mirza Ajnadžić, napisao je članak o bosanskoj omladini koja, pod uticajem predrasuda svojih roditelja i lokalnih medija, retko napušta granice svojih entiteta.

I Ajnadžić – koji je, vršeći istraživanja za svoje tekstove objavljene u okviru ovog projekta, proputovao čitavu Bosnu – kaže da je mnogo toga naučio.

„Sreo sam mnogo ljudi različitih profesionalnih i etničkih opredeljenja, i naučio sam mnogo o problemima sa kojima se BiH – kao zemlja u tranziciji – suočava. Što je najvažnije, shvatio sam da mogu da doprinesem rešavanju nekih od tih problema tako što ću pisati o njima i povećati svest ljudi o njihovim razmerama“, kazao je on.

Sledeća faza projekta Priče o tranziciji biće proizvodnja šest televizijskih dokumentaraca zasnovanih na člancima koje je objavio IWPR. Ti dokumentarci će u septembru biti emitovani na nacionalnoj televiziji, BHT1, kao i na brojnim lokalnim televizijama, nakon čega će biti održan i niz rasprava u vidu okruglih stolova.

Merdijana Sadović je urednica IWPR-ovog projekta posvećenog Haškom tribunalu.