Krstić nije kriv za nepoštovanje suda

Bivši vojni oficir odbio je da svedoči na suđenju Karadžiću.

Krstić nije kriv za nepoštovanje suda

Bivši vojni oficir odbio je da svedoči na suđenju Karadžiću.

Radislav Krstic in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)
Radislav Krstic in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)
Friday, 19 July, 2013

Sudije su ove sedmice odlučile da osuđeni general vojske bosansko-hercegovačkih Strba nije kriv za nepoštovanje suda zbog toga što je odbio da svedoči na suđenju svom ratom komandantu, Radovanu Karadžiću.

Kao bivši načelnik štaba Drinskog korpusa vojske bosansko-hercegovačkih Srba, Krstić se nalazi na odsluženju zatvorske kazne u trajanju od 35 godina, koja mu je izrečena za pomaganje i podsticanje genocida, ubijanje, istrebljenje i progone počinjene u sklopu masakra koji je 1995. bio izvršen u Srebrenici, gde su snage bosansko-hercegovačkih Srba ubile preko 7,000 bošnjačkih muškaraca i dečaka.

Budući da je Krstić u više navrata odbio da to učini dobrovoljno, sudije su u oktobru 2012. pristale da mu upute obavezujući poziv za svedočenje na suđenju Karadžiću. U svom zahtevu, Karadžić je naveo kako se „očekuje da general Krstić posvedoči kako nikada nije obavestio doktora Karadžića o tome da će zarobljenici iz Srebrenice biti, jesu, ili su bili pogubljeni“.

Otuda je Krstićevo svedočenje „od neposrednog značaja“ kada je u pitanju optužba za genocid – tvrdio je Karadžić.

U februaru su Krstićevi advokati saopštili da njihov klijent pati od post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP), te zatražili da se poziv stavi van snage dok se ne završe lekarski pregledi. Sudije su naposletku prihvatile taj zahtev, pa je lekarski izveštaj bio podnet sudskom veću 8. marta. Međutim, sudije su zaključile kako „ne postoje medicinski razlozi koji bi predstavljali opravdanje za svedokovo neodazivanje na obavezujući poziv“.

Krstiću je naloženo da se na Karadžićevom suđenju pojavi 25. marta, ali je on – našavši se na klupi za svedoke – ponovo odbio da svedoči. Potom se 4. aprila izjasnio kao nevin po optužbama za nepoštovanje suda, nakon čega je jednodnevno suđenje bilo održano 28. maja.

U teško usaglašenoj presudi od 18. jula, veće je zaključilo kako "nije sporno da [Krstić] stalno odbija da svedoči pred većem koje sudi Karadžiću".

"[Krstić] je, međutim, stalno tvrdio kako odbija da svedoči zbog toga što pati od PTSP-a – te kako, ukoliko bi svedočio, postoji velika verovatnoća da bi mu zdravlje bilo ugroženo i da bi se pogoršalo u tolikoj meri da bi ga bilo teško lečiti", saopštava se u presudi.

Takođe se navodi da je tokom suđenja odbrana pozvala jednog eksperta za psihologiju, čiji je iskaz pokazao "da se, nakon što je okrivljeni primio obavezujući poziv za svedočenje u slučaju Karadžić, njegovo mentalno stanje pogoršalo".

Većina sudskog veća je stoga – uz izdvojeno mišljenje sudije O-Gona Kvona (O-Gon Kwon) – zaključila da "ozbiljnost zdravstvenog stanja okrivljenog i moguće pogoršanje tog zdravstvenog stanja koje bi moglo da usledi zbog svedočenja pred sudskim većem koje sudi Karadžiću, predstavljaju razumno opravdanje za odbijanje okrivljenog da svedoči".

U svom izdvojenom mišljenju, sudija Kvon je rekao kako izveštaj koji je priložio psihološki ekspert odbrane ne dodaje nikakvu "suštinski novu informaciju" lekarskom izveštaju koji sudsko veće već poseduje. On je rekao da bi bili "neophodni novi ekspertski dokazi" pre no što bi se zaključilo da je Krstićevo stanje toliko ozbiljno da on ne može da svedoči.

"Najzad, primetio sam da se od mnogih žrtava koje pate od PTSP-a, a koje su pozvane da svedoče pred Tribunalom, očekuje da ponovo prežive vlastita iskustva kako bi se njihove priče testirale i kako bi se utvrdila istina", napisao je sudija Kvon. "Imajući to na umu, sudsko veće bi trebalo da bude oprezno i da pažljivo proceni da li je eventualni uticaj ispitivanja na svedokovo zdravlje toliko ozbiljan da bi predstavljao razumno opravdanje koje bi tog svedoka sprečilo da svedoči."

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.
 

Support our journalists