Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

DELIĆEVI TUŽIOCI ŽELE SNIMAK SA YOUTUBE-a

Oni kažu da bi zvučni zapis sa popularnog internet-sajta mogao osnažiti dokazni postupak protiv okrivljenog.
By Merdijana Sadović
Na suđenju bivšem komandantu bosanske vojske, Rasimu Deliću, tužioci su ove sedmice – smatrajući da bi za njihov slučaj to moglo biti od velike važnosti – podneli hitan zahtev da u dokaze bude uvršten i audio-snimak oproštajne ceremonije jedinice muslimanskih boraca iz inostranstva, koji je nedavno postavljen na internetu.Navedeni tonski zapis je deo video-snimka koji je pre dve sedmice postavljen na popularni internet-sajt YouTube, a general Delić je u pomenutoj prilici navodno rekao da je jedinica El Mudžahid bila sastavni deo komandnog i kontrolnog sistema bosanske vojske.Deliću se sudi zbog toga što navodno nije preduzeo neophodne mere za sprečavanje ili kažnjavanje muslimanskih boraca iz inostranstva, takozvanih mudžahedina, koji su tokom 1995. navodno pobili ili mučili više desetina zarobljenih srpskih vojnika i civila.On se takođe tereti i za zločine koje su u junu 1993. mudžahedini navodno počinili nad zarobljenim hrvatskim civilima i vojnicima u selima Maline i Bikoši (opština Travnik, srednja Bosna).U vreme na koje se odnosi optužnica, Delić je bio komandant glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Tužioci tvrde da je u avgustu 1993. upravo on naredio da se u zoni odgovornosti Trećeg korpusa ABiH formira jedinica „El Mudžahid“, koju su činili dobrovoljci iz inostranstva.Tužioci nastoje da dokažu da su mudžahedini zaista bili pod Delićevom komandom i kontrolom – dok odbrana osporava tu tvrdnju.Snimak koji je postavljen na YouTubeu načinjen je – navodno – januara 1996., na oproštajnoj svečanosti El Mudžahida, koja je u gradu Zenici održana nakon raspuštanja jedinice.U svom podnesku od 25. septembra, tužioci su naveli kako tokom svedočenja jednog od bivših pripadnika El Mudžahida, Aimana Avada (Aiman Awad) – koji bi pred sudom trebalo da se pojavi 2. oktobra – žele da predoče taj tonski snimak i od svedoka zatraže da potvrdi njegovu autentičnost.Takođe su saopštili da je u toku proces analize glasa sa audio-snimka, koju sprovodi Holandski forenzički institut (HFI).Naglasili su i da će HFI prilikom analize glas sa audio-snimka uporediti sa četiri nesporna zapisa Delićevog glasa.Tužioci su podneli i zahteve bosanskim vlastima da identifikuju i dostave svaki filmski, video ili audio-snimak govora koji je okrivljeni pred jedinicom El Mudžahid u Zenici održao oko 1. januara 1996.Osim toga, tužilaštvo je zatražilo i da NATO i američka vlada dostave sve izveštaje koji se tiču sastanka kojeg je sa zvaničnicima NATO-a Delić navodno održao 21. decembra 1995. na sarajevskom aerodromu.Tužioci su objasnili da sve to čine zato što govornik na tonskom snimku tvrdi da jedinica El Mudžahid predstavlja deo komandne strukture bosanske vojske, te da je to potvrdio i na sastancima sa NATO-om na sarajevskom aerodromu.Međutim, Delićevi su se advokati oštro usprotivili zahtevu tužilaštva da snimak bude uvršten u dokaze, tvrdeći da bi time bilo ugroženo pravo njihovog klijenta na pravično suđenje.Glavna Delićeva zastupnica, Vasvija Vidović, saopštila je ove sedmice da će odbrana i sama zatražiti ekspertsko mišljenje o autentičnosti audio-snimka.Nezavisno od toga, Delićeva odbrana je zatražila i dodatno vreme za pripremu dokaznog postupka, tvrdeći da je – usled kompleksnosti slučaja i velikog broja dokumenata koja mora da pregleda – preopterećena.Sudijska odluka o zahtevima tužilaštva i odbrane biće naknadno saopštena.Merdijana Sadović je voditeljica programa za Haški tribunal IWPR-a.