Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ŽALBENO VEĆE STRUGARU SMANJILO KAZNU

Iako je osuđen i po dve dodatne tačke, bivšem jugoslovenskom generalu je skraćena zatvorska kazna.
By Merdijana Sadović
albene su sudije iz zdravstvenih razloga za šest meseci skratile zatvorsku kaznu bivšem generalu Jugoslovenske Narodne Armije (JNA), Pavlu Strugaru.Strugaru je kazna ove sedmice skraćena uprkos tome što ga je žalbeno veće proglasilo krivim za još dve tačke iz optužnice koja je protiv njega podignuta.Strugar je 31. januara 2005. osuđen na osam godina zatvora zbog učešća u vojnim napadima na hrvatski primorski grad Dubrovnik koji su izvršeni 1991.Proglašen je krivim po šest tačaka optužnice – za napade na civile, kao i za uništavanje ili svesno oštećivanje dubrovačkih zgrada i spomenika koji su pod zaštitom UNESCO-a.Prema prvostepenoj presudi sudskog veća, granatiranje „nije bilo reakcija na hrvatska ili druga vojna dejstva, stvarna ili podrazumevana, a . . . nanelo je znatna oštećenja Starom Gradu“. U tim napadima su dva civila ubijena, dok ih je dvoje ranjeno.Žalbeno je veće Strugara ove sedmice proglasilo krivim po još dve tačke – za razaranja bez vojnog opravdanja i za nezakonite napade na civilne objekte u Dubrovniku 1991. Sudije su proširile i Strugarovu krivičnu odgovornost, tako da je sada njome obuhvaćeno i to što nije sprečio granatiranje Starog Grada.Odbrana je od sudija zahtevala da Strugara oslobodi po svim tačkama, naredi ponovno suđenje ili značajno smanji izrečenu kaznu. Takođe je tvrdila da Strugar nije u stanju da prati suđenje i zatražila da se obustave sve pravne radnje protiv njega.Međutim, žalbeno je veće kao neosnovano odbacilo sve ono na temelju čega se odbrana žalila i zaključilo da je Strugar u stanju da izdrži suđenje.Merdijana Sadović je voditeljica IWR-ovog programa Međunarodna pravda/MKSJ.