طالبان درمناطق تحت نفوذ شان، در نصاب درسی تغییرات می آورند

دروس اسلامی جایگزین مضامین فرهنگی و مبارزه با تروریزم می شود.

طالبان درمناطق تحت نفوذ شان، در نصاب درسی تغییرات می آورند

دروس اسلامی جایگزین مضامین فرهنگی و مبارزه با تروریزم می شود.

Afghan children walk to school in Logar province. (Photo: John Moore/Getty Images)
Afghan children walk to school in Logar province. (Photo: John Moore/Getty Images)

دانش آموزان و استادان در ولایت لوگر می گویند که طالبان نصاب درسی خودشان را در مکاتب محلی تدریس می کنند و به مضامین اسلامی که اغلب توسط افراد آنها آموزش داده می شود اولویت می دهند.

این گروه شورشی مخصوصاً با مضامین فرهنگی مثل موسیقی مشکل دارند. آنان تصور می کنند که این مضامین در مغایرت با دین اسلام قرار دارد. همچنان آنها مضامین یی پیرامون مبارزه با دهشت افگنی و افراط گرایی را نمی پذیرند. به باور  آنان این مضمون ها به جایگاه آنان لطمه وارد می کند.

عبدالباقی دانش آموز ده ساله در لیسه مرکزی ولسوالی خروار،  می گوید که طالبان برخی مضامین را از نصاب درسی آنان حذف و مضامین اسلامی را جای گزین آن کرده اند.

او می گوید: «طالبان به مکتب ما می آیند و می گویند که به شاگردان باید مضامین اسلامی تدریس شود. این مشکل در سایر ولسوالی های لوگر مثل برکی برک و خوشی نیز وجود دارد.» باقی افزود که شورشیان مکاتب را نظارت نیز کرده و استادان غیرحاضر را تنبیه می کنند.

صدیق الله باشنده ولسوالی چرخ، می گوید که شورشیان در مکاتب کودکان آنها نیز مداخله می کنند.

او می گوید: «طالبان در نصاب درسی مکاتب ولسوالی ما دخالت می کنند. آنان برخی مضامین را حذف و به عوض آن مضامین اسلامی را اضافه کرده اند.» او می افزاید که طالبان برای تدریس این مضامین یک تعداد عالمان دین را موظف ساخته اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید می کند که آنان برخی مضامین را حذف و به جای آن مضامین مذهبی را وارد نصاب کرده اند.وی به آی دبلیو پی آر گفت: «ما برخی کتاب های مربوط به دهشت افگنی و فرهنگی را ممنوع قرار داده ایم و به جای آن مضامین دینی را اضافه کرده ایم.» وی افزود که آنان عالمان دین را از گروه خودشان برای تدریس این مضامین به مکاتب می فرستند.

در مکاتب سایر نقاط ناامن افغانستان نیز از اینگونه مداخلات گزارش شده است.

در زمان طالبان در دهه 1990، مضامین دینی جاگزین مضامین سکولار شده بود و دختران اجازه رفتن به مکتب را نداشتند.

مقام ها در لوگر با تایید مداخلات طالبان در مکاتب محلی، می گویند که این چالش ها از طریق گفت و گو حل می شوند.

عبدالولی عضوشورای ولایتی لوگر می گوید، «از بسته شدن مکاتب توسط طالبان کرده بهتر است خواسته های آنان را بپذیریم و مضامین دینی انتخابی شان را وارد نصاب کنیم.» وی سازش و موافقت با طالبان را گام عملی تری برای حل این معضل می داند و برآن تاکید می ورزد.

شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر، می گوید که رهبران قومی نیز در این مسایل با طالبان همدست اند.

او می گوید، «در شروع سال جاری در بسیاری از نقاط ناامن برای دختران  شامل مکتب تهدیداتی از سوی طالبان وجود داشت و آنان مکاتب زیادی را برای مدت کوتاهی بستند. اما بعداً این مشکل توسط بزرگان قوم حل و فصل شد.»

عرب معتقد است که در قسمت حل معضل حذف مضامین از نصاب درسی، گفت و گو ها نیز کارا بوده است.

او می گوید: «ما در برخی نقاط ناامن لوگر شاهد این مشکل بودیم، ولی با وساطت بزرگان قومی و عالمان دین حل شد. حالا بعضی از عالمان دین برای تدریس مضامین دینی به مکتب می روند و هیچ مضمونی تا کنون حذف نشده است.»

سلیم صالح سخنگوی والی لوگر تایید می کند که این مشکل در برخی ولسوالی ها مثل چرخ، برکی برک، خروار و ازره وجود دارد، اما برای حل آن تدابیر روی دست گرفته شده است.صالح می گوید که مردم محل از دولت حمایت می کنند و به طالبان اجازه بستن مکاتب و اخلال روند آموزشی را نمی دهند.

او می گوید: «می پذیرم که طالبان ممکن است در برخی نقاط ناامن مرتکب چنین اعمالی شده باشند، ولی مسوولین ریاست معارف و بزرگان قومی اجازه نخواهند داد که گروه های مسلح نصاب درسی را دگرگون کنند.»

دیدگاهِ کبیر حقمل رییس عمومی ارتباطات وزارت معارف را در این مورد خواستیم. وی در این باره فقط  گفت که   طالبان حق ندارند در نصاب درسی مداخله کنند.

Support our journalists