سازمان‌های غیردولتی محلی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند

سازمان‌های غیردولتی محلی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند

فعالان جامعه مدنی در پکتیکا هشدار می‌دهند که بعضی سازمان‌های غیردولتی (انجو)ها  جبهه‌هایی برای منافع تجارتی  خود  و سیاسی قدرتمندان هستند.آنان مدعی اند که برخی سازمان‌های مدنی اهداف مشخص بشردوستانه ندارند. آنها فقط به این مقصد ساخته شده اند  که رهبران شان را قادر به تاثیرگذاری و اعمال فشار بالای تصمیم گیرنده‌ گان حکومت محلی بکنند.

فعالان دیگر خواهان پاسخ ‌دهی بیشتر اند تا مطمین شوند که تمام این نهادها از شفافیت کامل برخوردار اند.

ظریف امین زوی یکتن از باشنده‌ گان شرن مرکز پکتیکا، گفت که در جوامع پیشرفته گروه های جامعه مدنی در مجموع برای بهبود وضعیت جامعه کار می کنند. اما برعکس در پکتیکا افراد فاسد فقط به دنبال قدرت، نفوذ و حقوق بالاتر اند.

وی به آی دبلیو پی آر گفت: «متاسفانه، سازمان های مدنی در پکتیکا شکل تجارتی به خود گرفته اند. آنان اغلب از مقام های فاسد، نامناسب و بی کفایت حمایت می کنند تا برنامه های شخصی شان را دنبال کنند. هرگاه اعتراضات شان از سوی حکومت پذیرفته نشود، دیگران را تحریک کرده و کاذبانه ادعا می کنند که نماینده مردم استند.آنان از هرکسی که سد راه شان قرار گیرد می گذرند.»

عبدالمالک شفق رییس صندوق بشردوستانه مشترک (CHF) که سازمان های غیردولتی را در کمک رسانی عاجل به نیازمندان همکاری می کند، می گوید که او بارها به دلیل نپذیرفتن خواهشات برخي از نهاد های مدنی تهدید به مرگ شده است.

وی به آی دبلیو پی آر گفت، «چندین بار وقتی سازمان ما کارمند نو استخدام می کرد، اعضای جامعه مدنی و رهبران آنها تقضای استخدام اعضای خانواده یا دوستان شان را کردند. بعضی وقتها تهدیدم می کردند که اگر درخواست شان را نپذیرم برایم مشکل خلق می کنند. حتا تهدید به مرگ شده ام، ولی به خواهشات شان تن نداده ام.»

وکیل بابری یکتن از اعضای شورای ولایتی پکتیکا که در چهار سال گذشته در کنار نهادهای جامعه مدنی کار کرده است، تایید می کند که برخی سازمان های غیردولتی آن چنانی که تظاهر می کنند، نیستند. او می گوید: «این یک حقیقت است که بسیاری از نهادهای جامعه مدنی علیه دولت و مردم کار می کنند. برخی اعضای جامعه مدنی حتا تعریف درستی از جامعه مدنی ندارند، چه رسد به این که اهداف آن را بدانند.»

عبیدالله رییس انجمن محلی جوانان در روستای  سروضه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ، تاکید می کند که به قوانین و مقررات بهتر، نیاز فوری است. او می گوید که برای ایجاد یک سازمان غیردولتی هیچ مجوزی نیاز نیست و فعالیت هایشان نظارت هم نمی شود.

وی می گوید، «این نهادهای مدنیِ بدون مجوز هیچ کاری برای کمک به ولایت پکتیکا انجام نداده اند. آنها از سوی کسانی ایجاد شده که می خواهند نفوذشان را در حلقات دولت بیشتر بسازند. آنان فقط برای خودشان کار می کنند.»

وی در ادامه گفت، «به نظر می رسد که اکثر آنان اهداف مشخص ندارند و فقط به استخدام دوستان و خانواده متمرکز استند. فقط تعداد معدودی می تواند ادعا کند که تاثیر مثبتی در وضعیت این ولایت داشته اند.»

زمریالی رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پکتیکا، می گوید که کارمندانش براساس شایستگی استخدام شده اند.اما تصریح کرد که روسای سایر سازمان های غیر دولتی از وی تقاضای استخدام اعضای خانوادهی شان با کمترین شایستگی را کرده اند.

او می گوید: «در جریان پروسه استخدام فشاری بالای ما نبوده، اما گاه گاهی  روسای برخي از نهاد های مدنی از ما خواسته اند که نام دوستان یا اعضای خانواده ای شان را در فهرست کوتاه جای دهیم یا در امتحان کمک شان کنیم. ولی ما درخواست های شان را نپذیرفته ایم.»

روسای برخی از سازمان های غیر دولتی در قسمت سوءاستفاده وظیفوی از خویش به شدت دفاع می کنند.  

نوید مخلص سمت ریاست انجمن «سمسور»- سازمانی که در بخش ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کار می کند- را به عهده دارد می گوید که سازمانش به هیچ صورت فاسد نیست و ادعاهای مخالف وی را از سوی کسانی می داند که برای بدنامی وی تلاش می کنند. او می گوید، «ما فقط برای مردم کار می کنیم و به فعالیت های مان ادامه می دهیم. ما خیلی تلاش می کنیم تا جوانان را در ارگان های دولتی نصب کنیم، به ویژه آنانی را که تحصیلات عالی دارند، ولی برخی ها سعی می کنند مانع ما شوند.»

عبیدالله از روستای سروضه ، تاکید می کند که آنعده از نهادها که فعالیت های خوبی انجام می دهند باید شناسایی شوند. وی می گوید، «برخی کمپاین ها مثل تشویق مردم به اهدای خون، پاک کاری جاده ها ویا هم بهبود سیستم تحصیلی برای پسران و دختران، سزاوار تصدیق و تشویق اند، چرا که موفق بوده اند.»

فیروزخان احمدی یکی از اعضای جامعه مدنی در شرن، می افزاید که نهادهای مدنی نباید زیر فشار گرفته شوند. وی می‌گوید، «درست است که برخی نهادهای مدنی از قدرت شان سوء استفاده می‌کنند و فقط به مفاد خود کار می‌کنند. اما به خاطر داشته باشیم که نهادهایی دیگری نیز وجود دارند که با جدیت و صداقت کامل برای کمک‌ رسانی به دیگران کار می‌کنند.»

Support our journalists