پل کلیدی هلمند با خطر مواجه است

اگر این پل در زیر فشار جریان شدید ترافیک فرو ریزد، روابط اقتصادی شهر از هم خواهد گسست.

پل کلیدی هلمند با خطر مواجه است

اگر این پل در زیر فشار جریان شدید ترافیک فرو ریزد، روابط اقتصادی شهر از هم خواهد گسست.

گزارشی از گلاحمد احسان از ولايت هلمند

گزارش شماره 401

16 جون 2011

پل بزرگی که بالای دریای هلمند در جنوب افغانستان اعمار گردیده است، در زیر فشار ترافیک در حال فروریختن می باشد، و باشندگان محل هراس دارند که اگر این پل فرو غلتد، ارتباط آنان با سایر نقاط کشور قطع خواهد گردید.

این پل 180 متری در سال 1956 و بعنوان بخشی از پروژه انکشافی امریکا در حوزه دریای هلمند اعمار گردید.

این پل که در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند واقع شده، شهر را با روستاهای آن طرف دریا وصل می کند و در عین حال موترهایی که به مقاصد دورتر در رفت و آمد می باشند نیز ازین پل عبور می کنند.

هر روز حدود 2000 موتر ازین پل دو طرفه عبور می کند و عابران می گویند که پل مدتیست که در زیر پای موترها می لرزد.

پایه های استحکامی پل نشست کرده و سمنت آن کیفیت خود را از دست داده و فرو ریخته، طوریکه میله های تقویتی درونی پل آشکار شده اند، و آب باران در چقوری های روی پل جمع می شود.

راننده ای که لنگی سیاه به سر دارد و باشنده مارجه می باشد، قبل از عبور از پل دعا می خواند. او گفت: "عمر پل گذشته است. وقتی موترها از روی آن می گذرد، پل می لرزد. فکر می کنی که هر لحظه ممکن است فرو غلتد. هر بار تا وقتی که آن طرف پل نرسیده ایم، نفس خود را در سینه قید می کنیم."

کتاره های دو طرف پل خراب شده و پیاده روها هربار که از پل می گذرند احساس خطر می کنند.

محصولات زراعتی از مزارع و قریه هایی که در سمت غرب دریا قرار دارند، به بازارهای مرکزی و غربی کشور از روی همین پل می گذرد. پل های دیگری نیز هستند، اما هیچ کدام آنها بقدر کافی نزدیک نیستند، ازینرو پل لشکرگاه گذرگاه بسیار پر رفت و آمد می باشد.

راننده ی ساکن مارجه گفت: "می ترسیم که اگر پل خراب شود، غیر از تلفات جانی، شش ولسوالی از مرکز {لشکرگاه} جدا خواهند افتاد. تا زمانی که حکومت و مقامات فعلی برسرکارند، خدا می داند که پل بازسازی خواهد شد یا خیر."

حاجی علی احمد، عضو شورای ولایتی هلمند گفت که مردم به طور دوامدار نگرانی های شان را نسبت به مصوونیت این پل ابراز کرده اند.

او گفت: "ما این نگرانی ها را با وزیر انکشاف دهات مطرح کرده و از او خواسته ایم تا پل دیگری را در کنار پل کنونی اعمار کند. او وعده داده است تا این کار را انجام دهد، اما تاکنون کدام خبر مثبت برای مردم هلمند نرسیده است."

او گفت پل غیر از ارزش اقتصادی که دارد، بطور منظم مورد استفاده نیروهای امنیتی نیز قرار می گیرد و افزود: "اگر پل بغلتد، روابط مختلفی قطع خواهد شد."

مسوولان حکومتی در هلمند تایید می کنند که پل با خطر مواجه است، ولی کهنگی و مقدار عبور و مرور موترهای سنگین را دلیل این خطر عرض می کنند.

عبدالقدیر نصرت، رییس فواید عامه ولایت گفت: "پل {در زمان اعمار} برای تحمل 25 تن وزن طرح ریزی شده بود، اما اکنون تا 50 تن وزن از روی آن انتقال داده می شود. در گذشته تعداد زیاد موتر از روی پل نمی گذشت، اما اکنون هر روز 2000 موتر از روی آن عبور می کند. پس جای نگرانی دارد."

نصرت گفت با توجه به نقش مهم اقتصادی که این پل بازی می کند، حکومت مرکزی باید به بازسازی آن توجه نماید.

او گفت: "من چندین بار پیشنهادهایی را به کابل فرستاده ام، و در هرجلسه ای که به ارتباط امور انکشافی برگزار می شود این مساله را مطرح می کنم، اما هنوز هیچ کسی درین مورد کاری انجام نداده است."

پولیس ترافیک می گوید تلاش های آنان برای کنترل و تنظیم عبور موترهای کلان از روی پل، به نتیجه نرسیده است.

آقای عبدالرحمان عزیز، رییس ترافیک هلمند می گوید: "ما به رانندگان بارها گفته ایم که در عین زمان دو یا سه موتر سنگین بار روی پل قرار نگیرند، اما آنها گفته های ما را جدی نمی گیرند و در عین حال 5 تا 6 موتر همزمان از روی پل می گذرند."

علیرغم این نگرانی ها، محمد داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت که هیچ گونه فعلاً خطری در زمینه مصوونیت پل وجود ندارد.

او گفت: "ما با تیم انجینری خود صحبت کرده ایم و آنها به ما اطمینان داده ایم  که پل مشکل ویژه ای ندارد. تعداد موترها نسبت به گذشته بیشتر شده است، ازینرو پل می لرزد."

احمدی گفت که مسوولان محلی با حکومت مرکزی بخاطر طرح اعمار یک پل دیگر در تماس می باشند.

باشندگان هلمند که بطور روزانه از پل استفاده می کنند، با این اظهارات خاطر جمع نمی شوند.

گل محمد، راننده لاری که محصولات زراعتی را به لشکرگاه انتقال می دهد، گفت: "مسوولان مصروف ساعت تیر خودشان می باشند و به فکر مردم نیستند. من می گویم که پل قابل اعتماد نیست. اگر افتاد، مردم هلمند مجبور خواهند بود که گدایی کنند."

گل محمد گفت او می کوشد زمانی که ترافیک روی پل کم است ازانجا عبور کند و در روی پل نیز تاحد ممکن سریع حرکت می نماید.

دهقان 70 ساله ای از مارجه سالهای 1950 را، زمانی که این پل اعمار نشده بود، بیاد می آورد.

او گفت: "بیاد دارم زمانی که پلی وجود نداشت زندگی برای مردم هلمند چقدر سخت بود. وقتی پل ساخته شد، زندگی کاملاً تغییر کرد. خوب است تاکید کنم که این پل بعنوان نماد نیکبختی ما باید حفاظت شود."

گل احمد احسان گزارشگر آزاد در ولایت هلمند می باشد.

Afghanistan
Support our journalists