موضوع مناظره­های جوانان کشور:کاندیدان باید واجد شرایط تحصیل برای نامزد شدن باشند

موضوع مناظره­های جوانان کشور:کاندیدان باید واجد شرایط تحصیل برای نامزد شدن باشند

سخیداد مهدی­یار

درمناظره ی که از طرف انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان برگزارشده بود، محصلان و مناظره کنندگان ‌روی قانون ممنوعیت افراد فاقد سند صنف دوازه از کاندیدا شدن برای کرسی های شورای های ولایتی، انتقاد کردند.

فیروز ایثار، یک فعال جامعه مدنی ادعا کرد که این قاعده عاقلانه نبوده و تناقضاتی را درکارهای انتخاباتی به میان می آورد. چنانکه این قاعده روی کاندیدان ولسی جرگه عملی نمی شود.

 وی گفت که ازکاندیدان ولسی جرگه توقع رفته که دارای سواد خوب باشند. این نکته­ می­رساند که کاندیدان ولسی جرگه حداقل باید دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشند.

وی ادعا کرد که بدون داشتن حداقلی از شرایط بیم آن وجود دارد که کاندیدان نالایق با نفوذ شان دست به زورگیری زده و جهت رسیدن به مناصب قدرت رشوه­ بدهند. 

دراین مناظره که به تاریخ 19 دسامبر درشهر مزارشریف برگزارشده بود، ایثارگفت:«عدم وجود ضابطه­ها برای واجدان شرایط کاندیداتوری ولسی جرگه باعث شده تا افرادی فقط به اساس قدرت پول و سلاح­های­شان برای این مجلس انتخاب شوند. به نظرمن کسانی که برای ولسی جرگه انتخاب می­شوند، باید دارای تحصیلات عالی باشند. آنها باید از قوانین ملی و بین المللی معلومات داشته باشند؛ زیرا که آنها قانونگذار استند.»

سید محمد سامع رییس دفترحوزوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دربلخ با این سخن موافق بود که اعضای پارلمان باید حداقلی از شرایط و معیارهای تحصیلی را داشته باشند.

وی گفت:«تعیین شرایط تحصیلی برای کاندیدان شورای های ولایتی و اما نبود عین قانون درمورد نامزدان ولسی جرگه یک چالش جدی است.» سامع همچنان گفت که باتوجه به آب و هوا، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶حمل خیلی زود تعیین شده است.

وی گفت:« ۱۶حمل، برای کشوری مانند افغانستان که کوهزار می باشد، تاریخ خوبی برای برگزاری انتخابات نیست. دراین ماه آب و هوا خیلی سرد است و شاید بدلیل وجود برف ، راه مواصلاتی برخی از ولایات بسته باشد.»

سخیداد مهدی­یار یکی از شاگردان پوهنتون بلخ است که خبرنگاری را در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیتوت گزارشدهی جنگ صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

 

 

Afghanistan
Elections
Support our journalists