مناظره جوانان افغان:کاندیدان،متهم به نداشتن پالیسی

مناظره جوانان افغان:کاندیدان،متهم به نداشتن پالیسی

گزارشی از عنایت الله عمری

نامزدانی که برای رییس جمهور شدن رقابت می کنند، متهم اند که در تنظیم سیاست های درست در جریان کمپاین موفق نبوده اند.

خبرنگاران و سیاست مدارانی که در مناظره 13 مارچ آی دبلیو پی آر در کابل اشتراک کرده بودند، مدعی اند که علی الرغم دوماه مبارزات انتخاباتی بسیاری کاندیدان باقیمانده – 8 تن تا 26 مارچ- هیچ تلاشی نکرده اند تا با ارایه دیدگاهی درمورد آینده افغانستان حمایت مردم را بخود جلب کنند و هم از دیگران متفاوت جلوه نمایند.

در عوض کاندیدان تلاش کرده اند تا مبارزات انتخاباتی را صرفاً در امتداد خطوط قومی به پیش ببرند. این تاکتیک باعث شده است که خلایی در کمپاین ها از لحاظ ابتکارات و وعده ها بوجود آید و مردم نتوانند میان پالیسی های یک کاندید با دیگری تفاوت قایل گردند.

احمد فرهاد مجیدی عضو پارلمان افغانستان گفت: "بسیاری از آنان برنامه ای برای پیشکش به مردم  ندارند، و کسانی که برنامه ای پیشکش می کنند با رقیبان شان خیلی شبیه به نظر می رسند. به نظر من پالیسی هایی را که تا هنوز شنیده ایم غیرموثر و بی فایده اند. کاندیدان به نظر نمی رسند که ظرفیت فورموله سازی برنامه های شان را داشته باشند؛ آنان از کانال های دیگر رای جستجو می کنند."

مناظره آی دبلیو پی آر در انستیتوت تحصیلات عالی ابن سینا واقع کابل برگزار شده بود. در میان سخنرانان لطیف نظری، استاد دانشگاه خاتم النبیین و شاه حسین مرتضوی خبرنگار در کابل نیز بودند.

محصلان اشتراک کننده مناظره شنیدند که تحلیلگران سیاسی در مجموع توافق داشتند که کاندیدان بیشتر بر شخصیت ها تکیه دارند تا سیاست. انتخاب معاونان آنان نشانه روشنی از تاکید بر روابط قومی بعنوان مسیر اصلی به سوی پیروزی می باشد.

زلمی رسول یکی از کاندیدان مطرح که از نظر تباری پشتون است احمد ضیا مسعود تاجیک را عنوان معاون اولش انتخاب کرده تا حوزه کسب رای اش را گسترش دهد. و اشرف غنی پشتون نیز یکی از کاندیدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری بوده و از عین تاکتیک استفاده کرده است. او معاون اولش را جنرال قدرتمند ازبک عبدالرشید دوستم تعیین کرده است. سرور دانش وزیر عدلیه سابق که از قوم هزار می باشد، معاون دوم اشرف غنی است.

امینه محسنی محصل اشتراک کننده در مناظره از سخنرانان پرسید که با توجه به آنکه این کاندیدان پالیسی مشخصی پیشکش نکرده اند، جوانان به چه کسی رای دهند.

مجیدی ازکسی نام نگرفت ، اما گفت که او خوشبین است که پیشرفت های اخیر جوانان در عرصه تعلیم و تحصیل،  آنان را در انتخاب کاندید مناسب نسبت به دور قبل انتخابات تواناتر ساخته است.

بعد آقای نظری توضیح داد که بسیار مهم است تا سیاست مداران بیاموزند تا استراتیژی های مشخصی را برای ارتقای موقف افغانستان در جنوب آسیا تدوین کنند. او گفت که کاندیدان انتخابات وظیفه دارند تا سیاست های واقع بینانه را در مبارزات انتخاباتی ارایه و توضیح دهند.

نظری گفت: "کاندیدان باید بجای پرداختن به اختلافات قومی، منطقوی و جناحی بر برنامه های خودشان تمرکز کنند. نهادینه سازی ارزش های دموکراتیک به ایجاد جامعه دموکراتیک کمک می کند."

عنایت الله عمری محصل در پوهنتون کابل و کار آموز آی دبلیو پی آر است.

Afghanistan
Elections
Frontline Updates
Support local journalists