دسترسی آی دبلیو پی آر به میلیون ها افغان رای دهنده

در مدتی که برای کمپاین انتخاباتی افغانستان تعیین شده بود، معلومات وسیع انتخاباتی در سراسر کشور به افغانها ارسال گردید.

دسترسی آی دبلیو پی آر به میلیون ها افغان رای دهنده

در مدتی که برای کمپاین انتخاباتی افغانستان تعیین شده بود، معلومات وسیع انتخاباتی در سراسر کشور به افغانها ارسال گردید.

Afghan civilians and members of the Afghan National Army unload ballot materials from an Mi-17 helicopter in Jaghuri, in preparation for the September 18 election. (Photo: ISAF/U.S. Air Force Staff Sgt. Joseph Swafford/released)
Afghan civilians and members of the Afghan National Army unload ballot materials from an Mi-17 helicopter in Jaghuri, in preparation for the September 18 election. (Photo: ISAF/U.S. Air Force Staff Sgt. Joseph Swafford/released)
Wednesday, 8 September, 2010

آی دبلیو پی آر- افغانستان

گزارش شماره 373

17 سپتامبر 2010

میلیون ها رای دهنده در سراسر افغانستان خبرهای انتخاباتی را از طریق موبایل های شان دریافت کردند. این بخشی از ابتکار آی دبلیو پی آر برای آگاه کردن خبرنگاران از طریق تلفون در جریان مدت کمپاین انتخاباتی بود.

حدود 5.4 میلیون پیام متنی، قبل و بعد از انتخابات 18 سپتامبر برای 2.2 میلیون افغان در سراسر کشور ارسال گردید.

ده پیام کوتاه تلفونی، با محتوای معلومات انتخاباتی، از سوی آی دبلیو پی آر و به همکاری کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده بود.

این پروژه شامل خدمات خبری صوتی از طریق تلفون نیز می شد که به هزاران افغان زمینه دسترسی خبرهای تازه انتخاباتی را میسر می ساخت. این خبرها هر روز چند بار از سوی گروهی از ویراستاران مقیم دفتر کابل ارسال می گردید.

برای استفاده کننده، یک شماره ارسال می گردید که هرگاه او به آن تماس می گرفت، خبرهای موجود را بدون مصرف دریافت می کرد. درین سیستم سه گزینه برای شنیدن خبرهای صوتی به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی موجود است و هر روز پنج گزارش در هر زبان گذاشته می شود. هر گزارش از سی ثانیه الی یک دقیقه طول می کشد.

فعلاً تعداد دیگری خدمات متقابل صوتی (آی وی آر) در افغانستان فعالیت می کنند و از طریق آنها می توان خبر یا برنامه های تفریحی را شنید، اما همه آنها در بدل پول انجام می گیرد و بسیار پرهزینه می باشند.

ابتکار آی دبلیو پی آر، (از جمله تکنالوجی ایمیل گروهی که از طریق آن ناگهان به مستفید شوندگان زنگ زده و گزارش های خبری شنوانده می شود) یک روش تازه است، و اجازه می دهد تا محتویات بیشتر و خبرهای عمیق تر را از طریق پیام های متنی ارسال کرد. ارسال این پیام ها مورد دیگری از استفاده موبایل ها برای ارایه اطلاعات می باشد.

در بخشی ازین ابتکار، سازمان های جامعه مدنی برای استفاده از ارسال پیام های کتبی تربیت می دیدند تا در آینده از آن بهره ببرند. در جریان مدت انتخابات، این گروپ ها پیام های غیر رسمی حاوی سوالات را برای اندازه گیری علاقه مندی و اشتراک رای دهندگان ارسال می کردند.

پیتر ایشتاید، مدیر عمومی آی دبلیو پی آر در افغانستان که به تازگی به این پست منصوب شده است، و قبلاً بعنوان ادیتور آی دبلیو پی آر در افریقا کار کرده، گفت که این پروژه روش فوق العاده برای دسترسی به ساکنان مناطق بی ثبات کشور می باشد.

او گفت: "اینکه دوباره با آی دبلیو پی آر در خط اول خبرنگاری و تکنالوجی قرار دارم، هیجان انگیز است. پروژه تلفون موبایل رای دهندگان در افغانستان، روش تازه ای در زمینه استفاده از تکنالوجی جالب ارسال خبرها به ساکنان مناطق دور افتاده و ناآرام می باشد."

"در منطقه ای از جهان که ما زندگی می کنیم و آی دبلیو پی آر درانجا فعالیت دارد، تلفون های موبایل تنها وسیله ارتباطات می باشد. با استفاده از تکنالوجی آی وی آر، می توان خبرهای دقیق و بی طرفانه را به هرکسی که تلفون موبایل داشته باشد، ارسال کرد.

"پروژه تلفون موبایل رای دهندگان، تنها مدت کوتاهی پس از فعال شدن در افغانستان، فوق العاده کامیاب بوده و در گوشه و کنار افغانستان کنجکاوی {مردم را} برانگیخته است.

"این روش و تکنالوجی خبرنگاری که در سایر کشورها (بخصوص در کشورهایی که حکومت بر جریان آزاد اطلاعات نظارت شدید دارد) استفاده شده است، دارای امکانات بی حد و حصر می باشند. خلاصه اینکه این تکنالوجی صحنه آینده خبرنگاری است."

زیرنویس عکس: افغان های ملکی و عساکر اردوی ملی افغانستان در ولسوالی جاغوری اوراق و مواد رایدهی را در آستانه آمادگی ها برای انتخابات 18 سپتامبر از یک هلیکوپتر نوع Mi-17پایین می کنند. (عکس: جوزف سوافورد، خورد ضابط نیروی هوایی ایالات متحده/ آیساف)

Afghanistan
Support our journalists