بیکاری باعث افزایش اعتیاد در میان افغانها

جوانان برای گریز از زندگی فقرآلود به تریاک روی می آورند.

بیکاری باعث افزایش اعتیاد در میان افغانها

جوانان برای گریز از زندگی فقرآلود به تریاک روی می آورند.

A homeless heroin addict sleeps outside on the ledge of an abandoned building in Kabul. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)
A homeless heroin addict sleeps outside on the ledge of an abandoned building in Kabul. (Photo: Paula Bronstein/Getty Images)

اشتراک کنندگان مباحثاتی که آی دبلیو پی آر در سه ولایت مختلف افغانستان در ماه جاری برگزار کرد، می گویند که نرخ بالای بیکاری باعث افزایش اعتیاد شده است.

در این نشت ها که در ولایات ارزگان، فراه و نورستان برگزار شده بود، دلایلی که در عقب مشکل کنونی اعتیاد وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و یکی از مشتقات آن، هیروئین، است و این هردو ماده اعتیاد آور در این کشور بسیار فراوان و ارزان میسر می باشند.

بحث در هفته دوم ماه نوامبر بطور هم زمان در ولسوالی چوره ولایت مرکزی ارزگان، شهر فراه مرکز ولایت غربی فراه و پارون مرکز ولایت نورستان در شرق کشور برگزار گردید.

امان الله غمخور رییس انجمن جوانان ولسوالی چوره در ولایت مرکزی ارزگان گفت که کشت تریاک در آنجا بسیار پایین است، ولی تعداد زیاد جوانان و برخی افراد مسن تر مواد مخدر استفاده می کنند. غمخور گفت که فقر ریشه اعتیاد است و از حکومت مرکزی خواست که با راه اندازی پروژه های زیربنایی شغل ایجاد کند.

عبدالقوی عمری قوماندان امنیی آن ولسوالی گفت که نیروهای امنیتی توانسته است کشت تریاک را در چوره تقریباً به صفر کاهش بدهد و فروشندگان مواد مخدر را نیز به زندان انداخته است.

عمری گفت که حکومت در انجام تعهد اش مبنی بر سرمایه گذاری در مناطقی که کشت تریاک را متوقف می سازند، ناکام مانده است.

او گفت: "حکومت مرکزی وعده های زیادی را در برابر توقف کشت تریاک به ولسوالی چوره داده است، اما این وعده ها عملی نشده اند."

در ولایت فراه اما برعکس صحبت از افزایش کشت کوکنار و بالا رفتن نرخ اعتیاد بود.

عبدالودود انوری رییس مرکز بازتوان بخشی معتادین گفت: "تعداد معتادان در ولایت فراه به ده ها هزار نفر می رسد و با گذشت هر روز بیشتر می شود."

انوری گفت که کلینیک 100 بستر او تنها مرکز تداوی اعتیاد در کل ولایت می باشد و این به مقیاس ضرورتی که وجود دارد، بسیار کم می باشد.

فقیر گل امینی رییس مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه فراه گفت که افسران تحت امر او همه تلاش های شان برای تخریب مزارع کوکنار به خرج می دهد و فروشندگان و قاچاقبران را دستگیر می کنند.

امینی گفت که مجاورت فراه با ایران این ولایت را به مسیر عمده انتقال هیروئین به سمت غرب مبدل کرده است، از این رو "نیروهای خارجی" به شورشیان در تضعیف کنترل حکومت یاری می رسانند تا کشت و قاچاق مواد مخدر ادامه یابد.

دادالله قانع عضو شورای ولایتی فراه رهبران مذهبی را متهم کرد که در تبلیغ منع  کشت تریاک در اسلام ناکام مانده اند. او گفت که در بخش هایی از فراه که از کنترل دولت خارج است، روحانیون محلی از دهقانان کوکنار عشر و زکات می گیرند.

در نشست نورستان اشتراک کنندگان گفتند که استفاده مواد مخدر در آن ولایت نسبتاً پایین است.

هارون موحد رییس مبارزه با مواد مخدر آن ولایت گفت هرچند رقم دقیقی ندارد، اما مشکل مواد مخدر در نورستان کوچک تر از سایر نقاط افغانستان است.

رییس خان ولی سرپرست ریاست پولیس مبارزه با مواد مخدر نیز تایید کرد که فقر عامل عمده اعتیاد است.

او گفت: "اگر فرصت های کاری برای مردم این کشور ایجاد شود، تعداد معتادان شدیداً کاهش خواهد یافت.

رضوان مسوول تداوی معتادین ریاست صحت ولایت نورستان گفت که امکانات طبی در آنجا محدود می باشد.

او گفت: "معتادانی که وضعیت شان جدی نیست به ولایت مجاور، ننگرهار، فرستاده می شوند. در نورستان ما تنها قضایای کوچک و خفیف را تداوی می کنیم."

 

Afghanistan
Drugs
Frontline Updates
Support local journalists