آسیب حملات بر انتخابات هلمند

هرچند از خشونت گسترده جلوگیری شد، اما حضور رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی افغانستان پایین بود.

آسیب حملات بر انتخابات هلمند

هرچند از خشونت گسترده جلوگیری شد، اما حضور رای دهندگان برای انتخابات پارلمانی افغانستان پایین بود.

Afghans load ballot boxes into a helicopter in Jaghatu, Afghanistan. (Photo: US Air Force Staff Sergeant Joseph Swafford/ISAF)
Afghans load ballot boxes into a helicopter in Jaghatu, Afghanistan. (Photo: US Air Force Staff Sergeant Joseph Swafford/ISAF)
Tuesday, 21 September, 2010

گزارشی از محمد الیاس دایی- افغانستان

گزارش شماره 373

21 سپتامبر 2010

باشندگان هلمند نیز بتاریخ 18 سپتامبر به پای صندوق های رای رفتند، اما از اکثر نقاط این ولایت ناآرام  گزارش هایی از خشونت شورشیان و تقلب در روز انتخابات به نشر رسیده است.

هرچند تهدید ها در مورد خشونت های وسیع در ولایت هلمند جامه عمل نپوشید و مقامات ولایتی، این روز را بعنوان یک موفقیت تقدیر کردند، اما حضور مردم در پای صندوق های رای اندک بود، زیرا بسیاری باشندگان از ترس تهدید طالبان از خانه های شان بیرون نشدند.

در مارجه، یکی از ناآرام ترین نقاط هلمند که در غرب لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، واقع می باشد، طالبان توانسته اند دو حمله جداگانه را در منطقه لویه چارراهی عملی کنند.

در جریان حملات روز انتخابات، یکی از کارکنان حکومت محلی مارجه که نخواست نامش فاش شود به آی دبلیو پی آر گفت: "من در فاصله یک کیلومتری لویه چارراهی قرار دارم و این دومین بار است که شاهد حمله از ساحه بسیار نزدیک می باشم. صدای فیرهای راکت نیز شنیده می شود. حمله بسیار جدی است، و در دو ماه اخیر چنین حمله ای را شاهد نبوده ام."

او گفت که درگیری در منطقه باعث شده که مردم در خانه های خود بمانند.

او افزود: "تا اوایل صبح اوضاع چنان بود که گویی همه زنده جانها مارجه را ترک گفته اند. طالبان مردم را تهدید کرده بودند که در انتخابات شرکت نکنند و هیچ کس حاضر نیست در انتخابات شرکت نماید."

مقامات افغان تایید کردند که در مارجه حملاتی انجام شده اما گفتند که این حملات آنقدر که گزارش شده است، جدی نبوده اند.

یک دگرمن اردوی ملی که نخواست نامش فاش شود، گفت: "در گرشک، سنگین، موسی قلعه و مارجه حملات زیادی بالای پوسته های امنیتی ما انجام شد، اما بفضل خدا، تلفات در پی نداشت. هیچ یکی از سربازان ما آسیب ندید و انتخابات به شیوه بسیار خوب برگزار شد."

در لشکرگاه، امنیت بطور شدید گرفته شده بود و تعداد معدود موتر و نفر در سرک ها به چشم می خورد، و هلیکوپترها بالای شهر در پرواز بودند.

شاه ببو، زن جوانی که در پیش روی دفتر صلیب سرخ ایستاده بود، گفت ازینکه توانسته در انتخابات شرکت کند، بسیار خرسند می باشد.

او انگشت پر رنگش را به تایید اینکه رای داده است، نشان داد و افزود: "ازینکه برای یک شخص خوب رای داده ام، خوشحالم. امیدوارم زنان دیگر نیز به شیوه خوب و برای افراد خوب رای داده باشند. من برای شمس الله صحرایی رای دادم و او کاندید خوبی است."

کمیسیون مستقل انتخابات گفت که 4.3 میلیون نفر، معادل 47% واجدان شرایط رای دهی که ثبت نام شده بودند، در انتخابات شرکت کردند تا 249 عضو ولسی جرگه را انتخاب کنند. نتایج نهایی تا پایان ماه اکتوبر نشر نخواهد شد.

محمد گلاب منگل، والی هلمند قبل از انتخابات به گزارشگران گفت که نگرانی های انتخاباتی باعث شده است که از سیزده ولسوالی آن ولایت در شش ولسوالی واشیر، باغران، دیشو و خان نشین انتخابات برگزار نشود.

منگل گفت هرچند امنیت شش مرکز رایدهی در خان نشین در جنوب هلمند از سوی نیروهای اردو و پولیس ملی تامین شده بود، اما مقامات تصمیم گرفتند که آن مراکز را نیز بسته نگهدارند.

رفیع الله بلوچ، ولسوال خان نشین شکایت کرد که این تصمیم رای دهندگان را از حق اشتراک محروم کرده است.

او گفت: "ما تدابیر امنیتی را گرفته بودیم، اما هزاران نفر از مردم ما از حقوق رایدهی محروم شدند. ما کاندیدانی داریم، اما نتوانستیم برای آنان رای بدهیم. هرکسی که این تصمیم را گرفته، کار خوب نکرده است."

توریالی مسوول نظارت انتخابات در قریه چاه انجیر از مربوطات ولسوالی نادعلی در غرب لشکرگاه به آی دبلیو پی آر گفت که تنها 250 نفر در جریان روز رای دادند.

او گفت: "در چاه انجیر، مردم جرئت نمی کردند که رای بدهند. آنان از طالبان می ترسیدند."

منابع طالبان به رسانه ها گفته اند که آنان 239 حمله را در سراسر کشور انجام دادند و با توقف انتخابات در بسیار مناطق به اهداف خود رسیدند.

قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان شورشیان رسانه ها را به چشم پوشی عمدی از حملات طالبان متهم کرد. برخی گزارشگران تایید کردند که حکومت افغانستان به رسانه ها هدایت داده بود تا در روز انتخابات از ارایه گزارش مشکلات امنیتی ابا ورزند.

در سراسر هلمند، ولسوالی ناوه  واقع جنوب لشکرگاه تنها جایی بود که هیچ گزارشی از حملات شورشیان درانجا نشده است.

عبدالله جان، باشنده محل گفت که فضای امن دور از انتظار بود.

او گفت: "تعجب آور است که حتی یک مرمی هم در ولسوالی ناوه فیر نشد و انتخابات برگزار گردید. امریکایی ها امنیت را بخوبی تامین کرده بودند، و مردم با حکومت همکاری کردند، لذا طالبان قادر به فیر یک مرمی هم نشدند."

مشکلات لوجستیکی نیز مانع رایدهی در هلمند شد.

در مراکز رایدهی که به زنان اختصاص داده شده بود، ساعت نه بجه صبح یعنی دو ساعت دیرتر از وقت معینه رایگیری آغاز گردید.

مسوول یکی از مراکز رایدهی که نخواست نامش فاش شود، کارکنان لوجستیک کمیسیون انتخابات را بخاطر نیاوردن صندوق های رایدهی در وقت تعیین شده، مقصر دانست.

او گفت: "من یک زنم و باوجود این شرایط بد ساعت هفت بجه به سر کار حاضر شده ام، ولی حالا هشت بجه است و آنها صندوق را برایم نیاورده اند. زنان از ما می خواهند که زود شویم. آنان می گویند ‘اوضاع خوب نیست، ما به خانه می رویم’. آیا درینجا من مقصرم یا کمیسیون؟"

قدرت الله نقشبندی، رییس دفتر کمیسیون انتخابات در هلمند این مسوولیت را پذیرفت که صندوق ها دیرتر رسیده و افزود: "من تصدیق می کنم که برخی مراکز رایدهی دیر باز شدند، و این خطای کمیسیون بود. مشکل در ترانسپورت بود، یعنی آنها نتوانستند کارشان را در وقت تعیین شده انجام دهند."

دفتر ریاست عمومی امنیت ملی در هلمند گفت که آنها 200 قطعه کارت جعلی را از خانم های رای دهنده گرفته اند، ولی هنوز کسی را به این ارتباط توقیف نکرده اند. داود احمدی سخنگوی والی افزود که خانمی همراه با فهرست 500 کارت رایدهی دستگیر شده بود.

آقای منگل والی هلمند به گزارشگران گفت: "هرچند ما یک کمیسیون فعال را برای جلوگیری از تقلب ایجاد کرده ایم، اما باوجود آن 30 مورد تقلب را که اکثر شان به استفاده کارت های جعلی ارتباط می گرفت، کشف نمودیم."

یک افسر پولیس محلی که از گفتن نامش ابا ورزید، اظهار داشت که افراد زیادی به اتهام تقلب دستگیر شده اند، ولی او ادعا کرد که آنعده از دستگیر شدگان که از ارتباطات قوی برخوردار بودند، رها شده اند.

اگرچه در سایر نقاط افغانستان گزارش هایی از خشم رایدهندگان از کیفیت پایین رنگ به نشر رسیده است، اما در هلمند مردم از پایین بودن کیفیت رنگ خوشحال بودند و می گفتند ازین که می توانند رنگ انگشتان شان را زود پاک کنند خرسند اند زیرا در غیر آن ممکن است طالبان انگشتان شان را به جرم رایدهی قطع کنند.

با اینحال، افراد زیادی در مارجه و نادعلی گفته اند که از ترس پاک نشدن رنگ انگشتان شان، به پای صندوق های رای نرفته اند.

شاکر ذبیح الله، باشنده نادعلی گفت: "اگر کمیسیون انگشتان رای دهندگان را رنگ نمی کرد، و طالبان کسی را که انگشتش رنگ داشت مجازات نمی نمودند، هزاران نفر دیگر نیز رای میدادند. ما تقلب نمی کنیم... مردم روستایی افراد ساده اند؛ آنان فقط یک بار رای میدادند."

باوجود مشکلات، کاندیدانی چون مسعود نورزی، روز انتخابات را یک موفقیت می خوانند.

نورزی گفت او از روند برگزاری انتخابات راضی است، و نتایج اولیه در کمیسیون مستقل انتخابات او را پیشتاز نشان می دهد.

او گفت: "من در لشکرگاه و نادعلی اولم. من برنده شده ام."

Afghanistan
Elections
Frontline Updates
Support local journalists