آب و هوای کثیف شهر در شرق افغانستان

مالکان فابریکه ها می گویند که پارک های صنعتی جدید خارج از شهر جلال آباد قابل استفاده نیست

آب و هوای کثیف شهر در شرق افغانستان

مالکان فابریکه ها می گویند که پارک های صنعتی جدید خارج از شهر جلال آباد قابل استفاده نیست

 

گزارش هجرت الله اختیار-افغانستان

تعمیر پارک های صنعتی در ولسوالی دو سرکه جلال آباد از بیرون مانند خانه های رهایشی معلوم می شود و در سرک آن اطفال مشغول بازی اند.

چیزییکه این پارک صنعتی را از خانه های همسایگی آن متمایز می سازد صدای ماشین هایست که در داخل پارک به چرخش در آمده اند. در پنج سال گذشته این ساحه از سوی فابریکه‌ی مورد استفاده قرار گرفته است که با بکاری گیری المونیم کهنه، تولیدات المونیمی داشته است.

باشندگان جلال آباد می گویند که وجود بخش های صنعتی ثقیل در همسایگی شان به شمول فابریکه های مانند سنگ مرمر، تولید جغل و دیگ بخار سازی زندگی مردم را غیر قابل تحمل ساخته است. 

ضمیر دانشمل، محصل پوهنتون ننگرهار گفت:" در خانه مطالعه کرده نمی توانم ، زیرا صدای {دستگاه تولید المونیم} می آید. از خاطر صدای این دستگاه نه روز و نه هم شب خواب کرده می توانیم. بزرگان محل چندین بار نزد مقامات ننگرهار شکایت کردند...اما هیچ کس صدای ما را نشنید."

درحالیکه باشندگان شهر جلال آباد می گویند که وجود 130 فابریکه بدون مجوز، آب و هوای شهر را کثیف ساخته اند، مالکان این فابریکه ها می گویند که دیگر جای برای جابجا سازی دستگاه های شان ندارند.

مسوولین، چهار زون صنعتی در خارج از حومه شهر تاسیس کرده اند، اما صنعت کاران می گویند که این پارک ها صنعتی برق و آب ندارند، امنیت آن خوب نیست، نمره های صنعتی گزاف تمام می شود و به هرحال این ساحات به دوستان دلخواه داده می شوند تا اینکه برای کسانیکه نیازمند اند.

محمد ایوب ستانکزی، مالک فابریکه تولیدات آلمونیمی پذیرفت که کار و کسب آنها برای باشندگان محل پر سر و صدا است، اما ادعا کرد که کدام انتخاب یا چاره‌ی دیگر ندارد. او گفت:" حکومت زون های صنعتی را بکار می گیرد که نه برق دارد و نه امنیت آن تامین است."

رازق یکتن از مسوولین ریاست محیط زیست جلال آباد گفت که کاری فراتر از نظارت و ارزیابی خسارت وارده از سوی این بخش های صنعتی بدون مجوز کرده نمی توانند. او افزود:" ما می دانیم که زون های صنعتی برق ندارد و امنیت آن تامین نیست، بنابرین ما نمی توانیم مانع فعال ساختن فابریکه ها در میان زون ها رهایشی شویم."

مقامات مسوول ادعا دارند که پارک های صنعتی نزدیک به بهره برداری است. 

غلام نبی رحمان زی، رییس منطقوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان گفت که یک پارک صنعتی در منطقه حصار شاهی در شرق شهر اکنون تکمیل شده است که ساختار های حمل و نقل و تامین برق هم در نظرگرفته شده است و این پارک صنعتی برای 40 فابریکه تخصیص یافته است. او گفت یگانه چیزیکه این پارک نیاز دارد که برق آن تامین شود و بس.

محمد نبی، رییس پارک صنعتی شیخ مصری در غرب شهر پذیرفت که کار پیشرفت این پارک کندتر از آن بود که انتظار می رفت. مصارف موانع اساسی را در امر سرک سازی، فراهم آوری کانالیزسیون برای آب فاضلاب و مخابرات ببار آورده است و در عین حال حوزه پولیس صرف با موظف ساختن 5 پولیس برای تامین امنیت این پارک موافقت کرده است. او افزود، به هرحال، تامین برق موضوع بسیار اساسی این پارک است. او گفت:" اگر برق به این پارک تامین شود، یقین دارم که صنعت کاران قادر به راه اندازی کار شان در این پارک خواهند شد و برای تامین امنیت آن محافظان شانرا خواهند آورد."

محمد نبی اصرار کرد که زمین به طور رایگان در اختیار هر صنعت کاری که خواسته باشد قرار خواهد گرفت.

گزارشگر آی دبلیو پی آر نزد مسوولین شرکت برق برشنا -که قرار است برق این پارک ها را تامین کند- مراجعه کرد، اما آنها گفتند که ایشان صلاحیت صحبت با رسانه ها را ندارند.

احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار- گل آغا شیرزوی- تایید کرد که موضوع تامین برق یگانه مشکل بزرگ سد راه بهره برادری پارک های صنعتی است. او گفت:" به مجردیکه برق پارک صنعتی حصار شاهی تامین شود، ما آماده تامین امنیت آن خواهیم بود."

چنین وعده ها اندک راحتی را برای مردم جلال آباد تامین می کند. 

حضرت محمد 45 ساله، یکتن از باشندگان ساحه دو سرکه گفت که کثافت فابریکه سنگ مرمر در نزدیک منزل رهایشی شان باعث مشکل طرق تنفسی برای اطفال وی شده است. او  گفت:" زمانیکه صبح از خواب بیدار می شویم ....فکر می کنیم به عوض باران از آسمان خاک باریده است." اکنون این مرد تلاش دارد تا از شر وضعیت این ساحه فرار کند. او گفت:" کرایه بسیار بلند است، اما تصمیم گرفتیم که این ساحه را ترک بگوییم، حتی اگر در خیمه هم زندگی کنیم." 

هجرت الله اختیار یکتن از گزارشگران آموزش دیده‌ی آی دبلیو پی آر در ننگرهار است. 

Afghanistan
Environment
Frontline Updates
Support local journalists