Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره جوانان کشور: اتهامات تمایل کارمندان انتخاباتی به نامزدان

By Nesar Ahmad

 

 

 

    

 

نثار احمد

 

درمناظره­ی آنلاین انستیوت گزارشدهی جنگ وصلح کهمحصلانشمال و جنوب کشور را باهم وصل کرده بود، اتهاماتی که نامزدان انتخابات طرفداران خود را درکمیسیون مستقل انتخابات نصب کرده­اند،‌مطرح شد.

محصلان در قندهار گفتند به مرور زمان سوء ظن­های شایع می­گردد که یک تعداد از نامزدان افراد خود را دراین نهادی  مسوول نظارت ازانتخابات 16 حمل جابجا کرده­اند.

این مناظره­ی انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان به تاریخ 24 فیبروری از طریق اسکایپ اشتراک کنندگانی را ازمیان محصلان قندهار و محصلان در مزارشریف باهم وصل کرده بود.

یکی از محصلان به نام مختار احمد امیری، از مناظره کنندگان پرسید که آیا آنها ازاین شایعه آگاهی دارند و این که اگراین شایعه صحت داشته باشد، این مداخله چگونه انتخابات متاثرخواهد ساخت.

وی پرسید:« نگرانی­های وجود دارد که تیم­های{مبارزات انتخاباتی} تاکنون افراد خود را در کمیسیون مستقل انتخابات جابجا کرده اند تا آنها را در مداخله درانتخابات کمک کنند. این شایعه تا چه اندازه صحت دارد؟»

عزت الله آرمان، سخنگوی ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در مزارشریف این ادعا را رد کرد و تاکید نمود که پروسه­های استخدام کارمندان شفاف و‌آشکار می­باشد. 

وی با بیان این مطلب که راهی برای نامزدان وجود ندارد تا از پروسه استخدام کارمندان به نفع خود استفاده کنند، گفت:« دراینجا استخدام افراد به اساس قانون صورت می­گیرد.»

مناظره کنندگان شامل شیرشاه رشاد، رییس مرکز آموزشی تعلیمی پاچا خان، عبدالمجید حاجی زوی، استاد اقتصاد بودند. علاوه برآن آقای آرمان ازکمیسیون مستقل انتخابات جزی مناظره کننده­گان بود. حکیم حمیدی و یک مناظره کننده از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ دراین مناظره شرکت کرده بودند.   

محمد نسیم نوری، یکی از محصلان ژورنالیزم به اشتراک کنندگان گفت که اکثریت محصلان از احتمال تقلب گسترده در جریان انتخابات نگران استند. 

وی ادعا کرد ازاین که گروه­های جامعه مدنی تاکنون دوره نوجوانی­اش را می­گذرانند، از نگاه تجربه و تعداد به آن اندازه نرسیده­اند تا ازانتخابات  به صورت موثر نظارت بتوانند. وی گفت که رای­های ولسوالی­های دورتر درمعرض تقلب بیشتری قراردارند.

وی گفت:« آیا شما فکر نمی­کنید که شفافیت انتخاباتی به سبب کم بودن تعداد نهادهای جامعه مدنی و سایر گروه­های ناظر در مناطق دوردست و ناآرام با سوال مواجه است؟»

رشاد جواب داد که این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که با استخدام ناظران بیشتر از تقلب جلوگیری کند. وی به مقام­های این کمیسیون تاکید کردکه کمیته­های از«بزرگان محل و سایر افراد متنفذ» تشکیل دهند تا این کمیسیون را درنظارت از انتخابات کمک کنند.

ثنا عظیمی یکی از محصلان پوهنتون مزارشریف درمورد رای دادن زنان به انتخابات 16 حمل پرسید. نهادهای حقوق بشری اخطار داده­اند که تبعیض برضد زنان یکی ازچالشهای عمده برای اشتراک زنان درانتخابات می­باشد.

یکی دیگر از اشتراک کنندگان پرسید:«چطوری می­توان تضمین کرد که زنان درقندهار بتوانند به صورت آزاد در انتخابات شرکت کرده و به کاندیدان موردنظرش رای بدهد؟»

رشاد گفت که ریاست امنیت ملی تعهد داده است تا مراکز رای­دهی را برای رای­دهندگان امن نگهدارند.

وی گفت:«چهل درصد کارت­های رای دهی توزیع شده درقندهار به زنان داده شده است.»

محصلان اشتراک کننده این مناظره ویدیویی را به مثابه شانس نادری توصیف کردند که آنها را با باشندگان سایر مناطق کشور وصل کرده است.

نوری گفت:« برقراری ارتباط و تبادل آراء جهت یافتن راه­های مشکلات واقعی­ جامعه­ی ما، تجربه خوبی بود.»

نثار احمدیکی از محصلان پوهنتون قندهار بوده که خبرنگاری را در انسیتوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخابات است. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.
 

 

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >