Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

موضوع مناظره¬های جوانان کشور: زنان درپکتیا باید رای بدهند.

By Mohammad Khan Raihan

 

 

 

    

 

محمدخان ریحان

دریکی ازجلسات انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح درپکتیا گفته شد که معلمان، بزرگان قومی و شاگردان مسوولیت دارند تا همراه با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارکرده و این نهاد را ﺣمایت کند.

محمد یوسف ملاتررییس بخش تعلیم و تربیه کمیسیون مستقل حقوق بشر درپکتیا گفت که ارایه موفقانه معلومات درمورد انتخابات 5 اپریل وابسته به همکاری کامل این گروه­ها می­باشد.

وی اخطار داد که بدون پشتبانی این­ گروه­ها اکثریت افغانها از اهمیت انتخابات بی­خبر مانده و این خطر به میان می آید که آنها شانس اشتراک درترسیم آینده کشور را ازدست بدهند.

ملاتر گفت که باید زنان را نیز تشویق کرد تا به انتخابات شرکت کنند تا به این صورت دموکراسی نوپا قوی گردد.

وی به شنوندگان گفت:«افزایش آگاهی ازانتخابات به تنها مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست؛ بلکه این مسوولیت من و شماست. این مسوولیت معلمان، شاگردان و بزرگان قومی و مراکز تعلیم و تربیه است تا به مردم بفهمانند که انتخابات به چه اندازه روی زندگانی آنها اثرگذاراست.»

این جلسه به تاریخ 27 در شهرگردیز پکتیا برگزارشده بود که درآن سخنرانانی مهمان ازجمله نسرین اوریاخیل، رییس امورزنان این ولایت، شیرعلی فیضی رییس ارایه معلومات عامه این ولایت شرکت داشتند.

فیضی خطاب به شنوندگان گفت که تلاشهای کمیسیون مستقل انتخابات درعرصه ارایه معلومات به مردم درمورد انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی پیشرفت خوبی دارد.

وی گفت که تقریباً 44 درصد از کسانی که دراین ولایت برای انتخابات ثبت نام کرده اند، زن می باشند. وی هم چنان گفت که دفتر وی افرادی را به مناطق دوردست جهت ارایه معلومات به مردم فرستاده­اند.

وی گفت:«ما برنامه ارایه معلومات را درقریه ها شروع کرده­ایم و تیم­های سیار ثبت نام انتخاباتی را در مناطق دیگر ایجاد کرده­ایم تا زنان بتوانند درانتخابات شرکت کنند.»

ریحانه یک دوکتور در پکتیا، از وجود خشونت­های بالقوه درمراکز رای دهی برای زنان ابراز نگرانی­ کرد. اوریاخیل به این دوکتورگفت که نقاط مرکزی ولایات آرام بوده و زنان دراین مناطق امن خواهند بود.

وی افزود:«زنان به خاطر آینده افغانستان سهم فعالی دراین انتخابات بگیرند.»

محمدخان ریحان یکی از شاگردان پوهنتون پکیتا بوده که خبرنگاری را در انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح آموخته است.

این گزارش به عنوان بخشی از برنامه ذهنیت روشن : بیان و تشویق جوانان، به خصوص محصلان پوهنتون­های افغانستان برای  سهم گیری در انتخاباتاست. این پروژه از طرف انستیوت گزارشدهی جنگ و صلح افغانستان تطبیق شده و با حمایت  سفارت آمریکا در کابل تمویل می شود.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >

Also in This Issue

ARR Issue 478