Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

مناظره جوانان افغان:پیروزی صندوق های رای بر تفنگ

By Mohammad Khan Raihan

گزارشی از محمد خان ریحان

در مناظره آی دبلیو پی آر گفته شد که اشتراک بی سابقه رای دهندگان در دور اول انتخابات عملاً ثابت کرد که کشور،انتخابات را بجای خشونت برگزیده است.

احمدشاه احمدزی رییس انجمن جوانان در ولایات جنوبی پکتیا گفت که انتخابات ماه اپریل نمایش بی سابقه ای از اراده مردم در حمایت از حکومت داری دموکراتیک و پایان جنگ بود.

او خطاب به محصلان پوهنتون پکتیا اظهار داشت که افغانها درک کرده اند که جنگ و کودتاها تنها ابزار تغییر رژیم نیستند. نزدیک به هفت ملیون رای دهنده ای که برای انتخاب جانشین رییس جمهور کرزی به پای صندوق ها رفتند، می دانستند که ظرفیت شکل دهی آینده در دست خود مردم است نه در دست خارجیان.

احمد زی که در میان سخنرانان مناظره 8 ماه می بود، اظهار داشت: "مردم ما نشان دادند که خواهان تغییر اند و این انتخابات خبر خوبی برای آینده کشور بود. مردم دریافتند که نقش شان در روند دموکراتیک چقدر ارزشمند است، و سرنوشت شان را خودشان تعیین می کنند."

انتظار می رود بتاریخ 14 جون افغان ها برای دور دوم به پای صندوق های رای بروند، زیرا هیچ یکی از هشت کاندید قادرنگردیدندتا بیش از 50 درصد رای  را از آن خود کنند.

دو کاندید که احتمالاً در دور دوم با هم رقابت خواهند کرد عبارت اند از عبدالله عبدالله وزیر خارجه قبلی که حدود 45 درصد رای را در دور اول بدست آورده است و اشرف غنی احمدزی، از مدیران سابق بانک جهانی، که نزدیک به 32 درصد رای را کسب کرده است.

شیر علی فیضی، رییس آگاهی عامه دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد مسوول برگزاری انتخابات، در این مناظره اظهار داشت که ازهمه کرده شفافیت انتخابات بسیار مهم است.

او گفت افغانها که در بسیاری موارد با دادن رای، جان شان را به خطر مواجه کردند، انتظار دارند که به رای شان احترام گذاشته شود. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اکنون ادعاهای مطرح شده درمورد تخلف ها و تقلبات انتخاباتی را بررسی می کند.

فیضی خطاب به اشتراک کنندگان گفت: "ملت برای داشتن کشور مستقل و باثبات رای داد که در آن حاکمیت قانون تامین شود و ظلم و ستم وجود نداشته باشد. حکومت آینده باید به خواست های ملت توجه جدی کند."

احمدزی در ادامه بر اهمیت نقش جوانان افغان در دور اول انتخابات تاکید کرد. او گروه های جوانان را بخاطر سهم مهم شان در بالا بردن آگاهی عامه و تشویق مردم به اشتراک در رای دهی، تقدیر کرد.

او به محصلان گفت: "این جوانان بودند که در بالا بردن آگاهی عامه تلاش خستگی ناپذیر کردند. آنها نقش تعیین کننده در نظارت از روند انتخابات و جلوگیری از تقلب داشتند."

نور رحمان فرحت از سخنرانان سوال کرد که دور دوم انتخابات چقدر هزینه خواهد برداشت. تاکنون گزارش شده است که این روند 129 میلیون دالر هزینه داشته و 55 میلیون آن را ایالات متحده، 2.5 میلیون آن را حکومت افغانستان و باقی آن را کمک کنندگان بین المللی پرداخته اند. برگزاری دور دوم گمان می رود که 20 میلیون دالر مصرف خواهد داشت.

محمد یوسف ملاتر، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در پکتیا گفت که دور دیگر انتخابات بدون شک پول اضافی نیاز خواهد داشت، اما تاکید کرد که اگر دور دوم منجر به ایجاد حکومت قوی و شفاف شود، مصرف هدر نخواهد رفت.

او گفت: "هدف ملت داشتن یک حکومت خوب در آینده است، طوری که مسوولان غیرموثر برکنار شده و جای شان را افراد صاحب دانش، منصف و صادق پر کنند. شایستگی باید بر منطقه گرایی و قوم گرایی ترجیح داده شود."

محمد خان ریحان محصل پوهنتون پکتیا و کارآموز آی دبلیو پی آر می باشد.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >