Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

افغانها روزهای نخست رییس جمهوری را بررسی می کنند

درحالیکه حامیان از دستآورد ها در سیاست خارجی سخن می زنند منتقدان خواستارتغییرات آنی در داخل کشور هستند.
By IWPR staff

 گزارش توسط کارمندان آی دبلیو پی آر- افغانستان

دریک رشته از مناظره های که از سوی آی دبلیو پی آردرسراسرکشور برگزارشده بود ناکامی رییس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر  تشکیل کابینه در صد روز نخست کار دردفتر، یکی از انتقاد های اساسی بوده است.

غنی، کسیکه بعد از روند انتخابات با گذشت شش ماه درماه سپتمبر حکومت را افتتاح کرد، با امضاء توافق نامه  امنیتی آشکار با ایالات متحده امریکا و رسیدگی به فساد بزرگ که کابل بانک را احاطه کرده بود مورد تحسین و تمجید قرار گرفت.

اما بسیاری از اشتراک کنندگان براین باور اند که تاخیر در تشکیل حکومت باعث ایجاد بی ثباتی غیر ضروری  شده است.

با انتخاب رقیب خود عبدالله عبدالله به  پست رییس اجراییوی که چیزی معادل نخست وزیری است، اشرف غنی  اختلافات طولانی که در اثرتقلب های انتخاباتی بوجود آمده بود پایان داد.

اشتراک کنندگان درجریان مناظرۀ که درایبک مرکز اجراییوی ولایت سمنگان از سوی آی دبلیو پی آر برگزار شده بود گفتند که پیمان تقسیم قدرت مانع روند کارحکومت شده است، هر دو غنی و عبدالله صلاحیت تعیین وزیران را دارند و آنها  افراد متفاوت را برای کرسی ها در نظر می  گیرند.

غلام نبی، کسیکه قبل ازانتخابات رییس ستاد انتخاباتی رییس جمهوری درولایت سمنگان بود گفت:" طرفداران محمد اشرف غنی و رییس اجراییوی داکترعبدالله عبدالله خواست های متفاوت ازاین دو شخص دارند."

فرید احمد، گزارشگر آزاد دریک مناظره درولایت هلمند گفت که او براین باور است که اشرف غنی در انتخاب خود برای  انتصاب افراد از روی احساسات کار می گیرد،  احمد اضافه کرد تصامیم به خاطر سرپرست مقرر کردن وزیران و والیان  موضوعات را خیلی پیچیده ساخته است.

جمیله نیازی، رییسه امور زنان درولایت هلمند با تایید گفته های قبلی گفت که این یکی از مشکلات بزرگ است.

او پرسید:" درحالیکه وزیران و والیان سرپرست هیچ نوع صلاحیت ندارند چطور می توانند کار ها را به درستی به پیش ببرند؟"

سهیلا وزیری، کسیکه منحیث عضو کمپاین اشرف غنی دراین ولایت کارکرده است گفت:" تاخیردراعلام کابینه این را می رساند که  تمام امید های که مردم هلمند از حکومت جدید داشتند نقش برآب شده است."

در حالیکه از ادامه خشونت چیزی کاسته نشده است، وزیری گفت:" کشتار، ترور و به آتش کشیدن مکاتب در این ولایت هنوز هم سرخط خبر ها را تشکلیل می دهد."

اشرف غنی درجریان کمپاین وعده یک برنامه بلند همت و گسترده  درصد روز نخست کاردر دفتر را داده بود که شامل موضوعات چون فساد اداری، بیکاری، قحطی و امنیت می شود.

بسیاری از احساسات بنابر نبود فعالیت پایین آمده است.

محی الدین، یکتن از اشتراک کنندگان در مناظره که درقلعه نو مرکز ولایت بادغیس برگزار شده بود از حاضرین پرسید که آیا رییس جمهوری جدید کدام اقدام به منظوربهبود اوضاع اقتصادی انجام داده است.

بهاوالدین قادسی، رییس شورای ولایتی گفت فرمان که به منظور سرعت بخشیدن کار سرک هرات- فاریاب که ازاین ولایت می گذرد ارایه شده است یگانه تصمیمی است که نسبتاً به مردم بادغیس نفع می رساند.

شرف الدین مجیدی، نماینده والی بادغیس دراین مناظره گفت از اینکه اشرف غنی میراث بیش از35 سال جنگ را به ارث برده است و احیایی آن به زودی امکان پذیر نیست، قضاوت در مورد وعده های وی خیلی زود است.

محمد ذاکر عرفانیار، گزارشگر در ولایت کاپیسا در توافق به گفته های قبلی گفت که صد روز خیلی وقت اندک است که ما  در مورد کارکرد های حکومت قضاوت کنیم.

ولایت کنردرشرق کشور جاییکه به کارکردهای رییس جمهوری نظر مثبت ارایه گردیده است،شعیب غروال، یکتن از گزارشگران آزاد از دستآورد های شایان اشرف غنی تا اکنون  اظهار قدردانی می کند.

غروال که سال گذشته درکمپاین اشرف غنی کار کرده است به انتقال مسوولیت های امنیتی از ناتو به نیرو های افغان، بسته شدن زندان بگرام و رهایی زندانیان افغان از زندان گوانتنامو و بعداً پیمان اقتصادی با پاکستان و سفر رییس جمهوری به کشور چین اشاره کرد.

برخلاف درولایت غزنی یکتن از اشتراک کنندگان سراسر رییس جمهور را انتقاد کرد.

محمد عیسی، درمناظره که در ولسوالی مقر ولایت غزنی برگزار شده بود گفت درحالیکه مردم دراین محل رنج می کشند  او نمی تواند گفته های که در مورد دست آورد های اشرف غنی صورت می گیرد را بشنود.

اوگفت:" بیایید بپرسید از زمانیکه رییس جمهوری جدید کارش را شروع کرده است چقدر زندگی و وضعیت اقتصادی مردم خراب شده است، هر روز در محل ما جنگ و کشتار است ، ما والی، قضا و څارنوالی نداریم ، ما یک څارنوال نداریم، خلاصه ما هیچ اقدام مثبت از این رییس جمهوری ندیده ایم."

زمانیکه آی دبلیو پی آر از نظیف الله سالار زی، سخنگوی رییس جمهوری خواست تا دیدگاهش را در مورد نظریات را که مردم در جریان مناظره ها اظهار کردند، ارایه کند وی خاطرنشان کرد که مردم بی صبر شده اند اما تاکید کرد که سه ماه برای اجرای برنامه های اشرف غنی زمان خیلی اندک بوده است.

سالار زی منحیث دست آورد های بزرگ به توافق نامه امنیتی با واشنگتن، حل قضیه کابل بانک و تاثیرات خیلی ارزنده سفرهای خارجی رییس جمهوری اشاره کرد.

او گفت علت تاخیردر ساختار کابینه تلاش های رییس جمهوری به منظوراطمینان در انتخاب افراد شایسته بوده است.

اوگفت:" مردم باید صبور باشند وبه خاطرحل مشکلات با ما کمک و همکاری کنند."

 

More IWPR's Global Voices