TRK Issue 2 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRK Issue 2

IWPR
31 Oct 06
Iliň arasynda pensiýalaryň azaltylmasy barada gep-gürrüňler hakykata dönen soň, Türkmenistandaky pensionerler bundan beýläk gününi görmek ýolyny tapmaly bolarlar. Bu sonky wagtlar jemgyýet çyktaýjyralryny kemeltmek üçin hökümetiň bir topar rehimsiz we düş
IWPR
19 Jul 06
Özbegistanyň Garagalpak Awtonom oblasty bilen Türkmenistanyň serhetleşýän bir künjegi soňky wagtlar bikanun söwdalaryň ojagyna öwrüldi. Bu gürrüňi edilýän ýer ýerli ilaty Hytaý hem-de Pars aýlagynyň ýurtlary bilen birikdirýän özboluşly bir hyzmatdaşlyk zo