TRK Issue 13 | Institute for War and Peace Reporting

GLOBAL VOICES

TRK Issue 13

IWPR
18 Dec 06
Türkmenistanyň bilim ministrliginiň mugallymlaryň aýlyklaryny kemeldip, pul tygşytlamaga gönükdirilen ahyrky initsiatiwalary täze okuw ýylynyň öň ýanyndaky baýramçylyk keýpini bozýar.
IWPR
7 Nov 06
Uçuş agentlikleriň işgärleriniň arasyndaky dörän parahorlygyň sebäbinden ýurtda emeli bilet ýetmezligi peýda bolýar. Netijede ýüzlerçe ýolagçy bilet almak üçin ýa para bermeli bolýarlar, ýada uzyn gijeleri bilet kasalarynda nobatda geçirmäge mejbur bolýar