Youth | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Youth

Latest

Nehrudin Čikarić pomaže mlađem dječaku da savlada matematiku u centru za ugroženu djecu. (Photo: Una Čilić)
2 May 14
Diskriminacija, siromaštvo i problemi u njihovim zajednicama otežavaju integraciju mladih Roma, ali neki od njih ipak postižu značajne uspjehe.
Mladi ljudi sjede u kafeu u Sarajevu u radno vrijeme. Neki analitičari optužuju mladu generaciju u BiH da gube vrijeme umjesto da aktivno traže posao. (Photo: Aida Halvadzija)
9 Apr 14
Gotovo 60% mladih ljudi u BiH danas je nezaposleno.
Reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine sa selektorom Elmedinom Škrebom (drugi red desno, na kraju) (Photo: IWPR)
Special Report
14 Aug 13
Međunarodni forum solidarnosti pruža im mogućnost da sami sebi pomognu.
Učesnici u okruglom stolu - studenti Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, odsjek za žurnalistiku i sociologiju. (Foto: Mladen Lakic)
18 Jun 13
Mladima je neophodan viši stupanj svesti o LGBT-pitanjima, kažu učesnici.