Refugees | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Refugees

Latest

Azemina Sulejmanovic in her old "classroom" where a teacher used to come and home-school her. (Photo: Sanja Vrzić)
19 Mar 14
Slike iz života u zabačenom selu, odakle jedna bošnjačka porodica nema gde da ode.
17 Mar 14
Porodica prognana iz Srebrenice prije dvadeset godina još uvijek sanja o stalnom domu.
29 Sep 10
Bošnjaci, kojima su lokalni Srbi prijetili kad su se vratili u Klotjevac, kažu da ni nakon nekoliko godina njihov život nije puno bolji.