Genocide | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Genocide

Latest

8 Mar 13
Advokatica kaže da će osporavati stav tužilaštva da komandanti mirovne jedinice UN-a ne snose krivičnu odgovornost.
16 May 12
Deca školskog uzrasta, koja su isuviše mlada da bi se sećala rata, kažu da su još uvek opterećena predrasudama starijih.