Crimes Against Humanity | Institute for War and Peace Reporting

IWPR TOPICS

Crimes Against Humanity

Latest

Beba u ovom sanduku napunila bi 18 godina 11. jula 2013., kada je ukopana sa 408 drugih žrtava.(Photo: Velma Saric)
12 Jul 13
Hiljade ljudi prisustvovalo dženazi 409 osoba identificiranih 18 godina nakon zločina.