Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

ZVANIČNICI BOSANSKIH HRVATA ŽALIĆE SE NA REŽIM SUĐENJA

(TU br. 456, 9. jun 2006.)
By IWPR ICTY
U maju su sudije saopštile kako će , načelno govoreći, količinu vremena koju će tužioci potrošiti na ispitivanje svakog svjedoka prilikom unakrsnog ispitivanja branioc morati podijeliti između sebe. Ako glavno ispitivanje nekog svjedoka traje jedan sat, šest timova odbrane bi trebali zajedno imati na raspolaganju takođe jedan sat da postave svoja pitanja.U situacijama kada se timovi ne budu mogli dogovoriti kako da podijele to vrijeme, ono će – po riječima sudija – morati biti ravnomjerno raspodijeljeno između njih.Branioci tvrde da takav aranžman ne uvažava složenost slučaja njihovih klijenata. Žale se i zato što smatraju da je to rezultat nepravednog nastojanja od strane sudija da proces bude okončan što prije, kako bi se ostvarili planovi po kojima bi Tribunal u narednih nekoliko godina trebao završiti s radom.Kao alternativno rješenje, zastupnici odbrane predložili su da za unakrsno ispitivanje vrijeme bude dodjeljivano od slučaja do slučaja, zavisno od prirode iskaza pojedinog svjedoka.U pisanoj odluci, sudije su istakle kako su ubijeđene da je njihova odluka razumna. Ali su se takođe složile da se radi o važnim pitanjima, tako da su timovima odbrane oodobrile da isto pitanje pokrenu i pred žalbenim vijećem.Saopštavajući svoju odluku, sudije su ukazale i na to da će žalbena presuda u vezi sa ovim pitanjem imati dalekosežne posljedice i po druga suđenja sa više optuženika, koja bi u Hagu trebala početi ove godine.Svi okrivljeni - Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Čorić i Berislav Pušić - bivši su zvaničnici Hrvatskog vijeća obrane (HVO), koje je za vrijeme rata vršilo vlast u hrvatskim dijelovima Bosne. Optuženi su da su imali ključne uloge u progonu ne-Hrvata.Do sada je samo jedno suđenje pred Tribunalom imalo više okrivljenih. Taj slučaj se, međutim, odnosio na ratne zločine počinjene prilikom napada na jedno jedino selo.