ZAVRŠENA ODBRANA VUKOVARSKE TROJKE

Dokazni postupak odbrane na suđenju trojici bivših oficira JNA – kojima se pripisuje odgovornost za masakr koji je u novembru 1991. počinjen u Vukovaru – okončan je 8. decembra.

ZAVRŠENA ODBRANA VUKOVARSKE TROJKE

Dokazni postupak odbrane na suđenju trojici bivših oficira JNA – kojima se pripisuje odgovornost za masakr koji je u novembru 1991. počinjen u Vukovaru – okončan je 8. decembra.

Saturday, 16 December, 2006
Miletu Mrkšiću, Miroslavu Radiću i Veselinu Šljivančaninu sudi se zbog navodnog komandovanja i nadzora nad vojnicima koji su u istočnohrvatskom gradu Vukovaru, nakon što su ga 1991. zauzele jugoslovenske snage, ubili preko 200 hrvatskih civila.U optužnici stoji da su 19. novembra te godine jedinice Jugoslovenske Narodne Armije (JNA) stigle u vukovarsku bolnicu, gde je više stotina Hrvata i ostalih ne-Srba potražilo utočište. Sutradan je oko 300 civila i pacijenata bilo ukrcano u autobuse i odvezeno na farmu Ovčara. Zarobljenici su potom premlaćivani, a barem 200 ih je i pogubljeno.Tokom dokaznog postupka odbrane – koji je počeo 29. avgusta, da bi bio okončan protekle sedmice – advokati „vukovarske trojke“ izveli su ukupno 36 svedoka.U tih 14 sedmica bilo je i nekoliko protivrečnih svedočenja.Advokat prvooptuženog Mrkšića tvrdi da je njegov klijent 20. novembra uveče otputovao za Beograd, te da nije bio obavešten o mučenju zarobljenika na Ovčari.To je u protivrečnosti sa iskazima svedoka optužbe koji su posvedočili da su Mrkšića obavestili o tome da su zarobljenici koji su odvezeni na Ovčaru bili pretučeni.Šljivančaninovi svedoci odbrane tvrdili su da on nije, kako je prethodno navela optužba, bio nadležan za evakuaciju pritvorenika iz vukovarske bolnice. No, to protivreči i izjavama koje su oni sami prethodno dali tužiocima Tribunala, a u kojima su potvrdili umešanost bivšeg majora.Odbrana bivšeg kapetana Radića takođe je iznela alibi: svedoci koje je izveo potvrdili su njegovo svedočenje u kojem je rekao kako nije ni mogao sudelovati u pogubljenjima, jer je u vreme kada su se ona odigravala boravio na jednoj večeri u Vukovaru.Tužilac Marks Mur (Marks Moore) najavio je da će zatražiti da mu se odobri izvođenje novih svedoka koji će osporiti neke od dokaza koje je iznela odbrana.Ukoliko sudsko veće to odobri, svedočenja bi usledila početkom godine. Završne bi reči tada bile zakazane za kraj februara, odnosno početak marta.Caroline Tosh izveštava za IWPR iz Haga.
Support our journalists