Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Zatvoreni svedok traži prevremeno oslobađanje

Bivšem pripadniku OVK-a izrečena je zatvorska kazna nakon što je priznao krivicu za nepoštovanje suda.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 710, 23. septembar 2011.)

Jedan od ključnih albanskih svedoka sa Kosova, koji je nedavno osuđen na dva meseca zbog odbijanja da svedoči, zatražio je da bude prevremeno oslobođen.

Kao bivši pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Šefćet Kabaši (Shefqet Kabashi) je u svojstvu svedoka optužbe bio pozvan kako na prvo suđenje bivšem kosovskom premijeru, Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj) – koje je održano 2007. godine – tako i na delimično obnovljeno suđenje, koje je u toku. Na oba je suđenja odbio da odgovara na pitanja, nakon čega je priznao krivicu po optužnici za nepoštovanje suda koja je bila podignuta povodom prvog sudskog postupka.

Kabaši je 16. septembra osuđen na dva meseca zatvora, a u kaznu mu je uračunato i vreme koje je proteklo od 17. avgusta, kada je uhapšen. Tužilaštvo trenutno razmatra da li treba pokrenuti još jedan postupak za nepoštovanje suda, koji bi se ticao obnovljenog sudskog postupka.

Kabaši je podneo i zahtev za azil u Sjedinjenim Državama, a smatraju ga ključnim svedokom u slučaju protiv Haradinaja, koji je prvobitno oslobođen po svih 37 tačaka optužnice podignute 2008. godine. Nepostojanje Kabašijevog iskaza je dobrim delom i navelo žalbeno veće da 2010. naloži delimično obnavljanje postupka po šest tačaka.

Donoseći nedavno odluku o Kabašijevom pritvaranju, sudsko veće je uzelo u obzir to da on pati od post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP), koji je posledica mučenja pretrpljenog u jednom srpskom zatvoru; činjenicu da je on izrazio žaljenje zbog svojih postupaka; kao i to da mu se pre izvesnog vremena rodio sin.

Međutim, sudije su konstatovale i da se optužbe za nepoštovanje suda odnose na 2007. i da se on „više od četiri godine“ nije pojavio kako bi se sa njima suočio. Takođe su rekle da bi kazna trebalo da doprinese „opštem efektu odvraćanja“.

Kabašijev advokat, Mihael Karnavas (Michael Karnavas), tvrdi da njegov klijent – u skladu sa pravilima Tribunala kojima su ta pitanja regulisana – ima pravo na to da 25. septembra bude pušten na slobodu, pošto će do tada odslužiti dve trećine kazne koja mu je izrečena.

Karnavas, međutim, primećuje i to da ta pravila važe za one koji su već na odsluženju zatvorske kazne u trećim zemljama, a da ne postoji regulativa koja bi se ticala onih koji čitavu kaznu izdržavaju u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija (PJUN) u Hagu.

„Sprečavanje osuđene osobe zatočene u PJUN-u da ostvari svoje statutarno pravo da zahteva prevremeno oslobađanje bilo bi protivno duhu tog statuta i pravilima“, napisao je Karnavas u svom zahtevu.

Trenutno se zahtev nalazi u rukama predsednika Tribunala, sudije Patrika Robinsona (Patrick Robinson).

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.