Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Vece obavesteno o organizovanoj kampanji opstruiranja pravde

By IWPR ICTY
Nakon iskaza cetvrtog svedoka odbrane, Stiven Kej je zatrazio od suda odrzavanje statusne konferencije na kojoj bi se raspravljalo o “jogunastim” svedocima. Od kada je pretresno vece imenovalo Keja da zastupa Slobodana Milosevica, okrivljeni i vecina njegovih svedoka odbijaju da saradjuju.Kej je obavestio sud da je tim odbrane kontaktirao 150 svedoka sa Miloseviceve liste, od kojih veliki broj odbija da svedoci, osim ukoliko okrivljenom ne bude dozvoljeno da se sam brani. Skoro sa nevericom, sudija Jan Bonomi je pitao: ”Ukoliko se slucaj ne vodi u skladu sa njihovim tumacenjem pravila, oni nece doci…? Je l’ to tako?” Kej je odgovorio da jeste i dodao da su neki od svedoka bili iznenadjeni sto su uopste na Milosevicevoj list i da ne osecaju da mogu da pomognu. Poziciju tih svedoka sudija Bonomi je nazvao racionalnom. Predsednik veca sudija Patrik Robinson ispitivao je dalje: “Da li Vi smatrate da oni nece doci bez obzira kakva ce odluka zalbenog veca biti ili samo ako ona bude u odredjenom smeru?” Kej nije bio u stanju da na to odgovori.Kej je takodje pred sudom rekao da je protivljenje svedoka deo organizovane kampanje. Potencijalni svedoci su odrzavali sastanke na kojima su diskutovali o svojoj poziciji, na kojima su izgovarali “najneverovatnije lazne stvari”, rekao je Kej. Na primer, oni su tvrdili da su svedoci koji su svedocili kupljeni, sto je tvrdnja koja je “apsolutno lazna” i “apsolutno smesna”. Oni su takodje izrekli “apsolutno pogresne stvari o meni, o ljudima koji za mene rade i o nacinu na koji se vodi slucaj”, zakljucio je Kej. On je, medjutim, dodao da na osnovu kontakata sa svedocima koje je pozvao, a koji su bili u kontaktu sa Milosevicem, moze sa sigurnoscu da kaze da “im [Milosevic] nije rekao da ne daju svoje iskaze preko mene”.Kada je vece zatrazilo od tuzioca da se izjasni, Dzefri Najs je izrazio neslaganje (sa onim sto je izneo Kej). “Mozda optuzeni nije eksplicitno zamolio svedoke da se ne pojavljuju u zavisnosti od odluke zalbenog veca [o postavljanju branioca], ali vece ce se setiti da se Milosevicu pruzila prilika da odgovori na pitanje ‘Da li zelite da svedoci prisustvuju ili ne?’, a da je on na to dao pazljivo odmeren odgovor” koji je u stvari bio klimanje glavom i namigivanje, odnosno ohrabrivanje. “Postoji mogucnost za okrivljenog da ucini apsolutno jasnim da on zeli da svedoci pristupe I da ne koriste alibi za izbegavanje prisustva”. Kada se Milosevicu pruzila mogucnost da govori, on se nije izjasnjavao o svedocima koji prkose sudu.Kej je obavestio pretresno vece da sekretarijat suda pokusava da diplomatskim kanalima obezbedi prisustvo 20 svedoka, od kojih su najveci broj zvanicnici drzava. Vece je pojasnilo da sekretarijat treba da pocne proceduru samo za zvanicnike koji uzivaju drzavni imunitet. Za sve ostale nekooperativne svedoke, branioci treba da se obrate direktno pretresnom vecu za naredbe kojima bi se obezbedjivalo njihovo prisustvo. Vece je za ponedeljak zakazalo rociste na kome ce Kej izloziti svoje zahteve.Sudija Robinson pitao je da li okrivljeni ima neki komentar, upozoravajuci ga pritom da ne govori nista sto ima veze sa stvari koja je u zalbenom postupku (postavljanje branioca) i da ce vece svaki takav pokusaj smatrati “skoro uvredom suda”. Kada se Milosevic pozalio da Kej nije postavio pitanja poslednjem svedoku koja je on smatrao vaznim, sudija Robinson ga je prekinuo. Sudija je iritirano objasnio: “Ukoliko je to slucaj, onda je odgovornost na Vama, gospodine Milosevicu”. Vece je, podsetio je Robinson, dalo okrivljenom priliku da ispituje svedoke, sto on konstatno odbija da koristi. To je “skoro van mog razumevanja”, rekao je sudija, da Milosevic propusta priliku da ispita svedoka, a da se onda zali da mu ta prilika nije pruzena.Okrivljeni je odgovorio da on ne moze da ispituje svedoka o stvarima za koje Kej nije postavio osnov, dodajuci da Kej ne razume dogadjaje u Jugoslaviji. To je ponovo isprovociralo sudiju, posto je Milosevic odbio da da Keju instrukcije ili da mu pruzi informacije na kojima bi trebalo da zasnuje svoja pitanja. Robinson je podsetio opruzenog: “Ovde je Vas slucaj u pitanju. Mi smo veoma jasno rekli da ce odluka biti doneta na osnovu dokaza koje ce vece imati na raspolaganju. Na Vama je odgovornost da pribavite dokaze za svoju odbranu”. Sudija Kvon je dodao da optuzeni moze i dalje instrirati svoje branioce koji ga zastupaju u sudnici.Okoncavajuci ovu raspravu, sudija Robinson je sve podsetio da ce se, do donosenja odluke zalbenog veca, primenjivati naredbe pretresnog veca. Zalbeno vece ce saslusati strane u postupku u vezi postavljanja branilaca sledeceg cetvrtka, 21.oktobra.