UTVRĐEN DATUM SUĐENJA HARTMANOVOJ

Postupak protiv francuske novinarke održaće se narednog meseca.

UTVRĐEN DATUM SUĐENJA HARTMANOVOJ

Postupak protiv francuske novinarke održaće se narednog meseca.

Thursday, 18 June, 2009
Nakon što su odbile zahtev njenih advokata da optužbe protiv nje budu povučene, sudije Haškog tribunala utvrdile su datum početka suđenja bivšoj predstavnici za štampu tužilaštva Florans Hartman (Florence Hartmann).Hartmanova se tereti za nepoštovanje suda zbog navodnog otkrivanja sadržaja poverljivih odluka žalbenih sudija na suđenju bivšem srbijanskom predsedniku Slobodanu Miloševiću.Prema nalogu koji je 22. maja – nakon što je u sudu ove sedmice održan sastanak zainteresovanih strana – izdao novi pred-procesni sudija Bakone Moloto, njeno suđenje će biti održano od 15. do 17. juna.Hartmanova je u periodu od 1999. do 2006. bila portparolka bivše glavne tužiteljice Karle del Ponte (Carla Del Ponte), a poslednji put se pred sudom pojavila 30. januara, neposredno uoči samog suđenja, koje je bilo zakazano za 5. februar.Međutim, uoči početka procesa, njen advokat Karim Kan (Karim Khan) podneo je – na temelju mogućeg odsustva nepristrasnosti – zahtev za izuzećem dvojice sudija koji je trebalo da vode njen slučaj.Nezavisni panel sudija je 25. marta uvažio Kanov zahtev, odlučivši da veza između sudija i imenovanog tužioca, Brusa MakFerlejna (Bruce MacFarlane), „objektivnog posmatrača može da navede na zaključak da sudsko veće ima nekakav interes u istrazi i postupku protiv g-đe Hartman“.Sudije Karmel Agijus (Carmel Agius) i Alfons Ori (Alphons Orie) zamenjene su 2. aprila sudijama Mehmetom Gunejom (Mehmet Guney) i Liuom Dakunom (Liu Daqun).Nakon zamene sudija, Kan je zahtevao i da optužbe protiv njegove klijentkinje budu povučene, budući da više – s obzirom na to da su ih pokrenule smenjene sudije – nisu validne. Takođe je tvrdio da nove sudije ne bi trebalo niti da ponovo pokreću, niti da nastavljaju postupak protiv Hartmanove zbog uvrede suda.Međutim, nakon što su ponovo razmotrile osnovu po kojoj je postupak protiv Hartmanove prvobitno pokrenut u avgustu 2008. godine, nove sudije su ove sedmice odbacile Kanov predlog.„Veće je razmotrilo dostupan prateći materijal i potvrdilo da je postojalo – i da postoji – dovoljno osnova za postupak protiv optuženice za nepoštovanje suda“, napisao je sudija Moloto u svojoj odluci od 19. maja.Hartmanova se tereti za otkrivanje sadržaja dveju poverljivih odluka – koje su žalbene sudije donele 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. godine – uprkos tome što je bila upoznata sa time da su one tajne.Reč je o odlukama za koje se veruje da se odnose na ponašanje suda u vezi sa izvesnim dokumentima na suđenju Miloševiću, uključujući i zapisnike sa sastanaka srbijanskog Vrhovnog saveta odbrane (VSO), održavanih tokom devedesetih, u vreme trajanja ratova u Jugoslaviji.Suđenje Miloševiću – za ratne zločine počinjene u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu – počelo je 2002. godine, ali nikada nije okončano, pošto je on u martu 2006. umro u svojoj zatvorskoj ćeliji. Sadržinu pomenutih dokumenata sud je proglasio tajnom u skladu sa pravilima koja omogućavaju zaštitu nacionalne bezbednosti država.Očekuje se da će se Hartmanova barem još jednom pre početka procesa pojaviti pred sudom.Simon Jennings je izveštač IWPR-a iz Haga.
Support our journalists