Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Utvrđen datum početka delimično ponovljenog suđenja Haradinaju

Novi postupci su nekoliko meseci bili obustavljeni, jer se dugo čekalo na žalbenu odluku o njihovom opsegu.
By Rachel Irwin
  • Ramush Haradinaj in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)
    Ramush Haradinaj in the ICTY courtroom. (Photo: ICTY)

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 696, 10. jun 2011.)

Delimično ponovljeno suđenje bivšem kosovskom premijeru, Ramušu Haradinaju (Ramush Haradinaj), počeće u avgustu – saopštio je sudija na statusnoj konferenciji održanoj 9. juna.

Pred-procesna konferencija će biti održana 17. avgusta, da bi sutradan usledila uvodna obraćanja. Odmah potom će početi i iznošenje dokaza.

Haradinaj je 2008. oslobođen po svih 37 tačaka optužnice protiv njega – među kojima su i one koje se tiču ubistava, torture i silovanja srpskih civila, kao i osumnjičenih albanskih i romskih kolaboracionista potkraj devedesetih godina na Kosovu.

Jedan od njegovih saoptuženika, Idriz Baljaj (Idriz Balaj), takođe je oslobođen, dok je treći optuženik, Lahi Brahimaj – zbog okrutnog postupanja i mučenja – osuđen na šest godina zatvora.

Tužioci su se žalili na oslobađajuće presude, tvrdeći da je zastrašivanje svedoka „ugrozilo“ suđenje. Usled toga, po njihovim rečima, oni nisu u stanju da obezbede iskaze dvojice ključnih svedoka.

Krajem jula prošle godine, žalbene su sudije odlučile da protiv sve trojice optuženika treba delimično ponoviti sudske procese po šest tačaka – za ubijanje, okrutno postupanje i mučenje.

U žalbenoj presudi je zaključeno kako je sudsko veće „propustilo da uvaži ozbiljnost pretnje koju zastrašivanje svedoka predstavlja po celinu procesa“, te da je isuviše naglasilo „potrebu da tužilaštvo ne dobije više vremena nego što mu je bilo dodeljeno za izvođenje dokaza . . . ne vodeći računa o mogućnosti da se obezbedi potencijalno važno svedočenje“.

Delimično obnovljeno suđenje je bilo obustavljeno nekoliko meseci, jer se čekala žalbena odluka o opsegu samih postupaka.

Dok je Haradinajeva odbrana ostala pri tome da ponovno suđenje treba da bude ograničeno na dva svedoka koji su prvobitno odbili da svedoče, tužilaštvo je nagovestilo kako namerava da pozove nove svedoke i iskoristi dokaze sa prvog suđenja.

Kada je u januaru doneta odluka o tome da za delimično obnovljeno suđenje neće biti nikakvih ograničenja u pogledu dokaza koje tužilaštvo može da predoči, Haradinajev tim odbrane je podneo žalbu, tvrdeći da tužilaštvo nastoji da pokrene „beskrajno ponovno suđenje“.

Žalbeno veće je 31. maja u potpunosti odbacilo Haradinajevu žalbu.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.