Institute for War and Peace Reporting | Giving Voice, Driving Change

Utvrđen datum izricanja žalbene presude Haradinaju

Odluka o slučaju bivšeg kosovskog premijera biće saopštena 21. jula.
By Rachel Irwin

Piše: Rachel Irwin iz Haga (TU br. 653, 9. jul 2010.)

Žalbena presuda u slučaju bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja (Ramush Haradinaj) biće izrečena 21. jula – saopštio je ove sedmice Haški tribunal.

Kao bivšem komandantu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Haradinaju je 2007. suđeno zajedno sa još dvojicom lidera OVK-a, Idrizom Baljajom (Idriz Balaj) i Lahimom Brahimajem.

Njima se sudilo za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući i ubistva, mučenje i silovanje srpskih civila – ali i tobožnjih srpskih kolaboracionista među kosovskim Albancima – počinjena tokom sukoba koji se na Kosovu odigrao potkraj devedesetih godina.

U aprilu 2008., Haradinaj i Baljaj su oslobođeni svih optužbi, dok je Brahimaj proglašen krivim za okrutno postupanje i mučenje, usled čega je osuđen na šest godina zatvora.

U maju 2009. njemu je bilo odobreno privremeno oslobađanje, ali mu je naređeno da se vrati u Hag radi izricanja žalbene presude.

Na žalbenom saslušanju, održanom u oktobru 2009., tužioci su zahtevali novi sudski postupak, tvrdeći da se na suđenju desilo to da su svedoci bili „zaraženi“ strahom, tako da njihov slučaj praktično nije ni mogao biti izložen.

Šefćeta Kabašija (Shefqet Kabashi) – kao jednog od bivših pripadnika OVK-a koji je odbio da svedoči – Tribunal je optužio za nepoštovanje suda.

Brahimajevi branioci su sudijama rekli kako nastoje da ospore osuđujuću presudu koja mu je izrečena za torturu i okrutno postupanje, te da po 19 osnova traže ublažavanje šestogodišnje kazne.

Njegov advokat, Ričard Harvi (Richard Harvey), citirao je neusaglašen i nekredibilan iskaz jednog svedoka sa suđenja.

Ostaje nejasno da li će Haradinaj i Baljaj doputovati u Hag radi izricanja žalbene presude.

Rachel Irwin izveštava za IWPR iz Haga.

As coronavirus sweeps the globe, IWPR’s network of local reporters, activists and analysts are examining the economic, social and political impact of this era-defining pandemic.

VIEW FOCUS PAGE >