TUŽIOCI ZAHTEVAJU PROŠIRENJE OPTUŽNICE PROTIV HARADINAJA

TU br. 450, 28. april 2006.

TUŽIOCI ZAHTEVAJU PROŠIRENJE OPTUŽNICE PROTIV HARADINAJA

TU br. 450, 28. april 2006.

Friday, 28 April, 2006
Prvobitna optužnica protiv Haradinaja, Idriza Baljaja (Idriz Balaj) i Lahija Brahimaja sadrži 37 tačaka koje se tiču navodnih otmica, mučenja i ubijanja Albanaca, Srba i Roma tokom 1998.Tužioci tome sada žele da dodaju i nove optužbe za progone (ili, eventualno, za deportaciju i ostale nehumane postupke), koji se vode kao zločin protiv čovečnosti; te za okrutno postupanje, koje potpada pod kršenje zakona i običaja ratovanja.Nove optužbe tiču se navodnog incidenta do kojeg je došlo kada su pripadnici OVK-a jednog svedoka (koji se pominje samo pod pseudonimom) i neke članove njegove porodice, kao i izvestan broj njihovih suseda, u maju 1998. prisilili da napuste svoje domove i pridruže se konvoju koji se kretao u pravcu albanske granice.Navodno se potom pojavio i Haradinaj, koji je naredio da se svedok i njegov otac pretresu, ako treba i silom.Nakon što je Haradinaj otišao, kako tvrdi tužilac, svedok i njegov otac su bili svučeni i zlostavljani. Svedoka su navodno udarali pištoljem i prisiljavali ga da pojede plastificiranu knjižicu, dok je otac od udaraca izgubio svest. Potom su ih jednog za drugoga vezali bodljikavom žicom.Svedokova sestra je kasnije navodno napastvovana.Dva dana nakon proterivanja, čitava grupa je – osim par izuzetaka – bila postrojena uz rub jedne uvale, gde je trebalo da budu streljani. Navodno su, zahvaljujući intervenciji jednog poznanika, uspeli da pobegnu.Tužioci žele da u optužnicu unesu još jednu priču – o tome kako je jedan drugi svedok primoravan da kopa rovove i kako je korišćen kao živi štit. Taj dodatak bi, međutim, bio pokriven postojećim optužbama.Osim toga, tvrde i kako nameravaju da isprave nekoliko štamparskih grešaka.
Kosovo
Support our journalists